Geheimhouding tussen partijen

Hoe kan ik mijn product het best beschermen?

Geheimhouding is één van de vijf middelen om je product te beschermen. Het kost je niets maar is meteen ook de meest risicovolle. Geheimhouding is namelijk puur een afspraak tussen twee partijen.

Deze afspraak maak je samen met de partij waarmee je de informatie deelt. Dit kan bijvoorbeeld het bedrijf zijn dat je protocol maakt of het marktonderzoeksbureau die test of er een markt is voor je product. De officiële definitie van Octrooicentrum Nederland luidt als volgt: ‘De afspraak houdt in dat bepaalde kennis niet aan derden mag woorden meegedeeld of toegepast zonder de toestemming van degene die de kennis bekend heeft gemaakt.’

Deze afspraken zijn gewoon bindend voor de twee met name genoemde partijen. Het is dus verstandig om deze afspraken op papier te zetten en door beide partijen te laten ondertekenen. Want, als de geheimhouding wordt geschonden is het aan de gedupeerde zaak om dit te bewijzen. De volgende drie dingen moeten dan bewezen worden:

  • dat de afspraak is geschonden;  

  • welke kennis is overgedragen;

  • en in welke mate.    

Als jij de gedupeerde bent en een schadevergoeding wilt, kan je dit in een gerechtelijke procedure aanhangig maken. Een andere optie is om met de partij die de geheimhouding heeft verbroken een schikking af te spreken.

Octrooi

Geheimhouding is ook handig als je wel gewoon een octrooi wilt aanvragen. Immers, het product wil je geheimhouden tot de indieningsdatum van een octrooi. Toch kan het voorkomen dat je daarvoor al iemand om advies wilt vragen. In zo'n geval is het verstandig die adviseur een geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen. Als de ingeschakelde vertrouwenspersoon een andere partij wil consulteren, zal dat altijd moeten gebeuren met de uitdrukkelijke toestemming van de uitvinder.

Weet je al of je een octrooi wilt of een geheimhouding wilt? In het kort komt het erop neer dat geheimhouding vooral nuttig is bij hypes. Dit zijn producten die slechts een korte periode populair zijn. Lees meer over octrooien in het algemeen.

Kortom:

Geheimhouding is de goedkoopste manier om je product te beschermen, het kost immers niets. Wel moet je de partij met wie je de informatie deelt vertrouwen en alle afspraken goed op papier zetten. Alleen dan heb je een zaak mocht er informatie toch op straat komen te liggen.

Contract

Om kostbare bedrijfsmiddelen te beschermen, is het slim om in de arbeidsovereenkomst een geheimhoudingsbeding op te nemen. Daarmee voorkom je dat een werknemer gevoelige bedrijfsinformatie misbruikt. Een concurrentiebeding of een relatiebeding zijn ook mogelijk. Met een concurrentiebeding voorkom je dat je beste medewerker bij de concurrent gaat werken en met een relatiebeding voorkom je dat een oud-medewerker dat doet. Lastig om een contract op te stellen? Niet als je voor  € 29,95 voorbeeldcontracten van een geheimhoudingsbeding, een concurrentiebeding of een relatiebeding downloadt. Ook andere contracten zijn gemakkelijk te downloaden op deze site. Scheelt je veel tijd en geld.

Wat vind je van dit artikel?