Werken via een managementovereenkomst

Ingehuurd via je eigen bv

Heb je meerdere bedrijven, dan kun je jezelf vaak via één van je bv's verhuren aan je andere bedrijf om managementwerkzaamheden te verrichten. Maar is dat wel zo voordelig?

Persoonlijke bv

Bestuurders van besloten vennootschappen verrichten hun werkzaamheden voor hun vennootschap vaak door middel van tussenplaatsing van hun persoonlijke bv. De werkzaamheden verrichten ze dan op basis van een zogenaamde managementovereenkomst. Die houdt dan in dat je een overeenkomst van opdracht sluit, waarbij jouw persoonlijke bv een managementfee in rekening brengt, maar jij niet rechtstreeks een salaris krijgt uitgekeerd uit de bv waarvoor je werkt. 

Geen inhouding loonbelasting en premieheffing?

Consequentie van het sluiten van een managementovereenkomst is dat er sprake is van een premie- en loonbelastingvrije relatie en onder meer de ontslagbeschermingsregels niet van toepassing zijn. Helaas willen de fiscus en het UWV daar niet altijd in meegaan.

Teveel werknemersachtige rechten en verplichtingen

Als de managementovereenkomst teveel overeenkomsten vertoont met een gewone arbeidsovereenkomst, dan prikken de fiscus en het UWV door de managementovereenkomst heen. Dat gebeurt bijvoorbeeld als in de managementovereenkomst is bepaald dat:

  • bij ziekte en vakantie de managementfee wordt doorbetaald,

  • de opzegtermijnen in de overeenkomst is nagenoeg gelijk aan die voor een arbeidsovereenkomst,

  • een vergoeding wordt betaald indien de overeenkomst voortijdig beëindigd wordt.

Daarnaast wordt ook nadrukkelijk gekeken hoe de verhoudingen in de praktijk waren. Is sprake van een gezagsverhouding, dan kan geconcludeerd worden dat er in feite sprake is van een gewone arbeidsovereenkomst.

Wat vind je van dit artikel?