Wat is het belang van een HR Cyclus?

Praat geregeld met je medewerkers over doelen en prestaties

gesprek, man en vrouw

Zelf verlonen zonder tussenpersoon

Elke onderneming heeft baat bij een goedlopende HR Cyclus. De jaarlijkse plannings-, functionerings- en beoordelingsgesprekken leiden tot ontwikkeling van het personeel. En dragen bovendien bij tot groei van je organisatie.

Wat is een HR Cyclus?

De HR Cylcus omvat alle momenten waarop jij en je medewerker met elkaar spreken over doelen en prestaties. Je medewerker krijgt de mogelijkheid zich te ontwikkelen op een manier die bij hem past. En tevens past bij de bedrijfsstrategie.

Feitelijk begint de HR Cyclus al bij het sollicitatiegesprek. Daarna gaan leidinggevenden en werknemers jaarlijks om tafel voor het plannings-, functionerings- en beoordelingsgesprek. Ook het ontwikkelings- of loopbaangesprek vormt een belangrijk onderdeel van de HR Cyclus.

Benut de HR Cyclus

Het komt, zeker binnen het mkb, veel voor dat onderdelen van de HR Cyclus worden uitgesteld of zelfs worden overgeslagen. Door tijdgebrek of fouten in de administratie. Een gemiste kans. Want, met een goede HR Cyclus kun je ervoor zorgen dat de doelen van individuele medewerkers aansluiten op de bedrijfsstrategie. En omdat bedrijfsdoelen nu eenmaal veranderen, zijn deze momenten handig om bij te sturen.

Jaarlijks terugkerend

De jaarlijkse gesprekken verlopen volgens een vast patroon. In veel gevallen ziet dat er zo uit:

1) Het planningsgesprek: aan het begin van het jaar. De leidinggevende spreekt samen met medewerker af wat er het komende jaar moet gebeuren en wat daarvoor nodig is.

2) Het functioneringsgesprek: halverwege het jaar. Hierbij wordt besproken hoe alles verloopt, wat beter kan, wat daarvoor nodig is en of er ondersteuning nodig is.

3) Het beoordelingsgesprek: aan het einde van het jaar. Leidinggevende en medewerker kijken terug op het jaar, de leidinggevende beoordeelt de prestaties.

Om de drie tot vijf jaar wordt vaak ook nog een loopbaangesprek gehouden.

Eigen karakter

Alle gesprekken hebben een ander karakter, opzet en doel. Voor de manager is het belangrijk dat hij weet hoe hij deze verschillende gesprekken moet voeren. Welke vragen, aandachtspunten, ontwikkelpunten zoal aan de orde komen. En hoe je afspraken vastlegt.

Formulieren

Voor een goed verloop van de gesprekken is het werken met formulieren of checklisten zinvol. Afhankelijk van het type gesprek staan daarop vaste onderdelen en aandachtspunten. Het biedt voor beide partijen duidelijkheid en structuur. Bovendien kunnen de uitgesproken verwachtingen hierop worden vastgelegd en bewaard in een dossier. Verschillende brancheorganisaties helpen je met online tools op weg

Bereid je voor

Een goede voorbereiding door beide gesprekspartners is essentieel. Door de specifieke checklisten met doelen vooraf in te vullen, worden beiden gedwongen vooraf na te denken. Zo is er ook genoeg gespreksstof. 

Auteur

redactie - Ellis Emeis