Werving & selectie

Personeels desk

Op zoek naar nieuw personeel

Wat heeft jouw onderneming nodig?

Het is belangrijk om de juiste medewerkers voor je onderneming te kiezen. Past iemand helemaal bij het bedrijf en is diegene echt geschikt voor de functie?

06 augustus 2012

Wat houdt de wet gelijke behandeling in?

Wat is de wet gelijke behandeling eigenlijk?

Mensen mogen niet ongelijk behandeld worden op basis van godsdienst, levensovertuiging, politieke overtuiging, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, arbeidsduur of soort contract.

06 augustus 2012

Moet ik een eerstedagsmelding doen?

Hoe meld je nieuwe medewerkers met een eerstedagsmelding aan?

De algemene verplichting om nieuwe medewerkers met een eerstedagsmelding bij de Belastingdienst aan te melden, is in 2009 vervallen. Toch moet je in sommige gevallen nog steeds eerstedagsmelding doen.

06 augustus 2012

Werken met jongeren uit de jeugdzorg

Doe je voordeel met gemotiveerd personeel tussen de 16 en 23 jaar

Ben je op zoek naar jong, gekwalificeerd personeel? Denk eens aan jongeren uit de jeugdzorg. Volgens MKB-Nederland en branchevereniging Jeugdzorg Nederland kun je met deze jongeren je voordeel doen.

06 augustus 2012

Inhoud van een werknemersprofiel

Welke zaken neem je op?

Het werknemerprofiel beschrijft naar wat voor medewerker je op zoek bent. Hierin beschrijf je de eisen die je aan de medewerker stelt. Wat moet je in dit profiel opnemen?

06 augustus 2012

Getoond 51 tot en met 55 van 55 totaal, er zijn meerdere pagina's