Arbeidsrecht voor ondernemers

Duidelijke afspraken tussen jou en werknemers

22 februari 2021

Heb je personeel in dienst? Of denk je erover na om iemand aan te nemen? Dan krijg je als ondernemer te maken met het arbeidsrecht. Wat is het en wat moet je weten over dit onderwerp? We zetten een paar dingen voor je op een rij om dit lastige onderwerp wat overzichtelijker te maken.

Wat is arbeidsrecht?

Het arbeidsrecht is een breed rechtsgebied. Kort gezegd reguleert dit recht de werknemer-werkgeverrelatie. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat zowel de werkgever als de werknemer zich houdt aan de afspraken die zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Doet een van de partijen dit niet? Dan kan de andere partij een beroep doen op dit recht om de andere partij te dwingen zich alsnog aan de afspraken in het contract te houden. Het is dus belangrijk om als ondernemer de afspraken die je maakt met je werknemer(s) goed vast te leggen in een overeenkomst.

Twee soorten arbeidsrecht

De wetgever onderscheidt twee soorten: 

  1. Collectief arbeidsrecht. Het collectief arbeidsrecht omvat de wetgeving die er is om de belangen van zowel de werknemer als de werkgever te beschermen. Daardoor hebben werknemers bijvoorbeeld het recht zich te verenigen in vakbonden en kunnen werkgevers zich aansluiten bij werkgeversorganisaties.

  2. Individueel arbeidsrecht. Het individueel arbeidsrecht omvat de wetgeving die geldt op individueel niveau: de regels die gelden tussen jou als werkgever en je werknemer. Dit recht komt dus in beeld bij onderwerpen als contracten, ontslag, ziekte enzovoorts. Dit recht is dan ook het meest relevant voor ondernemers die erover denken personeel aan te nemen.

Wanneer krijg je ermee te maken?

Als ondernemer krijg je met het arbeidsrecht te maken als je personeel in dienst neemt. Er ontstaat op dat moment voor de wet namelijk een verhouding tussen jou (de werkgever) en degene die werk voor je doet (de werknemer). Deze verhouding moet vastgelegd worden in een arbeidsovereenkomst. Beide partijen hebben daardoor bepaalde rechten en plichten. Jij als werkgever hebt bijvoorbeeld de verplichting om het afgesproken loon te betalen en goede arbeidsomstandigheden te creëren, terwijl je werknemer de verplichting heeft het afgesproken werk te verrichten.

Arbeidsovereenkomst

Het mag duidelijk zijn dat een goede arbeidsovereenkomst cruciaal is. Hierin staan namelijk de afspraken die je met je werknemer(s) maakt: de rechten en plichten van beide partijen. Dus als een van beide partijen verzaakt, is dit contract de basis om alsnog je recht te halen. Een goede arbeidsovereenkomst is niet alleen juridisch slim, het schept ook een hoop duidelijkheid tussen jou als werkgever en je personeel. Lees je dus goed in over de verschillende soorten arbeidsovereenkomsten

Arbeidsomstandigheden

Als werkgever heb je de verplichting ervoor te zorgen dat je werknemers veilig en in gezonde omstandigheden kunnen werken. Dat is vastgelegd in de Arbowet

Ontslagrecht

Ook het ontslagrecht valt onder het arbeidsrecht. Dat is niet zo vreemd, want een ontslag heeft een diepgaande uitwerking op de werknemer-werkgeverrelatie. Wat zijn je rechten en plichten als je iemand wilt ontslaan? Lees daar meer over in het artikel over ontslagrecht.

Juridische hulp

Het arbeidsrecht heeft gevolgen voor jou als (potentiële) werkgever. Dit artikel maakt je hopelijk hiervan bewust. Het maakt je niet in één keer expert op dit gebied. Zoals gezegd, het is een veelomvattend rechtsgebied. Het is daarom verstandig om altijd de hulp in te schakelen van een juridisch expert, zodat je afspraken maakt die duidelijk en juridisch goed onderbouwd zijn. 

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.