Wat doe ik als mijn medewerker zich niet aan de opzegtermijn houdt?

Wat kun je doen als werkgever?

Wat doe ik als mijn medewerker zich niet aan de opzegtermijn houdt
Arbeidsovereenkomst wat voor soorten zijn er

Arbeidscontracten

Wanneer je medewerker niet langer bij je bedrijf wil werken, zal hij het dienstverband opzeggen. Daarbij moet zich aan een opzegtermijn houden. Wat als hij dat niet doet?

Op welke dag mag je werknemer opzeggen? 

Normaalgesproken kan een werknemer alleen zijn arbeidscontract opzeggen aan het einde van de maand. Besluit een werknemer begin juli te willen stoppen, kan hij pas eind juli opzeggen. Afwijkingen zijn mogelijk als er binnen je branche andere afspraken gelden of als je met je werknemer bent overeengekomen dat hij op elke dag mag opzeggen.

De opzeggingstermijn

Wettelijk is de opzegtermijn voor een werkgever afhankelijk van het aantal dienstjaren:

  • werkt hij korter dan vijf jaar voor je: één maand opzegtermijn;

  • werkt hij tussen de vijf en tien jaar voor je: twee maanden opzegtermijn;

  • werkt hij tussen de tien en vijftien jaar voor je: drie maanden opzegtermijn;

  • werkt hij vijftien jaar of langer voor je: vier maanden opzegtermijn

Voor je werknemer is dat anders: voor hem/haar geldt een standaardopzeggingstermijn van één maand. Je kunt afspreken dat voor je werknemer een langere opzegtermijn gaat gelden, maar daar moet je hem dan wel voor laten tekenen.

Bovendien moet de opzeggingstermijn die voor jou als werkgever geldt dan het dubbele zijn van de opzeggingstermijn voor je werknemer. Als je je werknemer aan een opzeggingstermijn van drie maanden wilt houden, dan moet jij dus rekening houden met een opzeggingstermijn van zes maanden. Op grond van de CAO kan voor jou en je werknemer wel dezelfde opzeggingstermijn gelden.

Werknemer houdt zich niet aan de opzeggingstermijn

Als je werknemer zich niet aan de opzeggingstermijn houdt, dan kun je hem aansprakelijk stellen voor de schade die je daardoor lijdt. Die schade kun je fixeren op het bruto loon dat hij zou hebben verdiend over de periode wanneer hij wel de arbeidsovereenkomst met de juiste opzegtermijn zou hebben uitgediend.

Ook kun je dit baseren op de daadwerkelijk door jou geleden schade, zoals de boete die je aan je opdrachtgever moet betalen doordat het project te laat wordt opgeleverd door het vroegtijdige vertrek van je werknemer.

Wat vind je van dit artikel?