De inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet: dit moet je weten

De bijdrage Zvw voor werkgevers

31 juli 2020

Als werkgever ben je verplicht om voor je medewerkers de bijdrage Zorgverzekeringswet af te dragen. Hoe werkt deze bijdrage voor en hoeveel betaal je in 2020?

Hoe werkt de bijdrage Zorgverzekeringswet?

Het Nederlandse zorgverzekeringsstelsel bestaat uit twee delen:

  • De verplichte basisverzekering: De Wet langdurige zorg (Wlz) schrijft voor dat iedereen een basisverzekering moet afsluiten bij een zorgverzekeraar.

  • De inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet (Zvw): Iedere Nederlander met een inkomen betaalt hiervoor een bijdrage.

Het maakt voor de bijdrage Zvw niet uit of je in loondienst bent, een uitkering hebt of een onderneming hebt. Wel is het zo dat mensen met een hoger inkomen meer moeten bijdragen, net als bij het betalen van belasting.

Bijdrage zorgverzekeringswet door werkgever

Als ondernemer betaal je de bijdrage Zvw zelf, maar voor werknemers wordt dit geregeld door de werkgever. Als je personeel in dienst hebt, moet jij dus hun bijdrage zorgverzekeringswet betalen. Dat wordt ook wel de werkgeversheffing genoemd. De bijdrage Zvw is onderdeel van de verplichte loonheffingen. Hieronder vallen ook de premies werknemersverzekeringen en volksverzekeringen.

Werk je met freelancers die niet als ondernemer voor de inkomstenbelasting worden gezien? Dan kunnen ze je vragen om de zogenaamde opting-in-regeling. Hierbij houd jij als werkgever de loonbelasting/premie volksverzekeringen en bijdrage zorgverzekeringswet in. Vervolgens draag je dit net als bij je werknemers af aan de Belastingdienst. 

Je moet dit voor de eerste betaling melden aan de Belastingdienst en een Verklaring Loonheffingen Opting-in invullen.

Tip: je kunt de bijdrage Zorgverzekeringswet over hetzelfde loontijdvak als de loonbelasting en premie volksverzekeringen berekenen.

Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 2020

Maar hoe hoog is de bijdrage Zvw dan precies? De overheid stelt ieder jaar een percentage en een maximumbijdrage-inkomen vast. Dit is het maximale inkomen waarover je een bijdrage Zvw betaalt.

  • In 2020 is dit 6,70% met een maximumbijdrage-inkomen € 57.232

  • In 2019 was dit 6,95% met een maximumbijdrage-inkomen van € 55.927.

  • In 2018 was dit 6,90% met een maximumbijdrage-inkomen van € 54.614.

Inkomensafhankelijke bijdrage ondernemers

Als ondernemer betaal je de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet dus zelf. Hiervoor hoef je geen apart formulier in te vullen, het wordt berekend bij je aangifte inkomstenbelasting. Voor ondernemers gelden andere percentages dan voor mensen in loondienst. Zo betaal je over je belastbare winst:

  • 5,45% in 2020

  • 5,70% in 2019

  • 5,65% in 2018

Het maximumbijdrage-inkomen is wel hetzelfde als bij loondienst.

Auteur

Pauline Veenstra

Als freelance copywriter schrijf ik voor veel verschillende ondernemersplatforms, waaronder MKBSD. Ik vind het ontzettend leuk om de verhalen van ondernemers vast te leggen, het starten van een eigen bedrijf is immers een groot avontuur! Verder houd ik ervan om complexe thema’s als financiering en belastingzaken uit te leggen op een manier die voor iedereen begrijpelijk is. Zo hoop ik jouw leven als ondernemer net wat gemakkelijker te maken.