Nieuwe ontslagregeling UWV voor ondernemers

Nieuwe regels voor werkgevers sinds 2019

31 juli 2020

Als je een medewerker wilt ontslaan, moet je je als werkgever aan bepaalde regels houden. Maar let op: sinds 1 oktober 2019 gelden nieuwe Uitvoeringsregels Ontslag. Wat is er veranderd?

Om ervoor te zorgen dat je als werkgever niet zomaar medewerkers kunt ontslaan, gelden er strenge regels voor ontslag om bedrijfseconomische redenen en bij ziekte.

Ontslagregelingen veranderd

Het UWV heeft naar aanleiding van de antwoorden van de Hoge Raad op rechtsvragen besloten om de ontslagregelingen aan te passen. Het gaat hierbij specifiek over de Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen (BE) en Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (LAO)

Tip: In onze ontslag-rubriek vind je alles wat je als ondernemer wilt weten over ontslag.

In die Uitvoeringsregels kun je lezen welke wet- en regelgeving belangrijk is wanneer je een medewerker wilt ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige ziekte. Verder kun je lezen welke gegevens je nodig hebt voor een ontslagvergunning en waar het UWV op let bij een ontslagaanvraag.

Aanpassingen UWV ontslagregeling

De nieuwe versies van de ontslagregeling zijn aangepast op de actualiteit. Verder is bij allebei de varianten meer uitleg toegevoegd.

Aanpassingen uitvoeringsregels BE

De uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen zijn hier na te lezen. De belangrijkste veranderingen per 1 oktober 2019 zijn:

  • Een verduidelijking van hoe er getoetst wordt of ontslag voor bedrijfseconomische reden is toegestaan.

  • Meer uitleg over wanneer je als werkgever voldoet aan de herplaatsingsverplichting. Dit houdt in dat je hebt gekeken of je werknemer niet in een andere functie binnen je bedrijf zou kunnen functioneren.

  • Duidelijkere uitleg over hoe ontslagvolgorde (eerst externen, als laatste vaste werknemers) en afspiegeling (een goede leeftijdsverdeling) worden geregeld wanneer een functie vervalt, maar de werkzaamheden deels terugkomen in een nieuwe of andere functie.

  • Nieuwe regels over ontslagbescherming van de functionaris voor de gegevensbescherming. Dit in het kader van de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Aanpassingen uitvoeringsregels LAO

Uiteraard zijn ook de uitvoeringsregels Ontslag wegens langdurige ongeschiktheid na te lezen. De belangrijkste veranderingen per 1 oktober 2019 zijn:

  • Een verduidelijking over wanneer je als werkgever voldoet aan de herplaatsingsverplichting bij een ontslagaanvraag. 

  • Het toevoegen van regels over ontslagbescherming van een functionaris voor de gegevensbescherming vanwege de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Auteur

Pauline Veenstra

Als freelance copywriter schrijf ik voor veel verschillende ondernemersplatforms, waaronder MKBSD. Ik vind het ontzettend leuk om de verhalen van ondernemers vast te leggen, het starten van een eigen bedrijf is immers een groot avontuur! Verder houd ik ervan om complexe thema’s als financiering en belastingzaken uit te leggen op een manier die voor iedereen begrijpelijk is. Zo hoop ik jouw leven als ondernemer net wat gemakkelijker te maken.