Op zoek naar arbodienstverlening? 7 tips

Positief re-integreren als doel

28 september 2020

Veel werkgevers kopen dienstverlening rond verzuim in alsof re-integratie vooral een lijst met verplichtingen is. Maar je kunt de zaak anders benaderen. Hoe komen zieke werknemers succesvol weer aan de slag? En welke deskundige ondersteuning geeft jou als werkgever een positieve rol in het re-integratieproces?

Word jij ziek van verzuim?

Niemand krijgt graag een loonsanctie. Daarom wil je aan de verplichtingen voldoen. Maar wel met een belangrijke kanttekening: boetes vermijden kan nooit het doel zijn van re-integratie. Waar het werkelijk om gaat, is dat zieke werknemers weer succesvol aan de slag komen. En dat zowel zij als jij weten dat er geen mogelijkheden onbenut blijven.

Welke ondersteuning wil je?

Een kleinere werkgever heeft vaak weinig met langdurig verzuim te maken. Als een werknemer dan toch langdurig ziek wordt, wil je zonder gedoe terugvallen op de juiste dienstverlening. Verzekeraars en arbodiensten vullen deze dienstverlening in de praktijk verschillend in. Sommige verzuimverzekeringen bieden geen extra dienstverlening, maar dekken alleen de loondoorbetaling. Ook arbodiensten kennen verschillen in aanpak en filosofie. Het is niet zo zeer een kwestie van goed of slecht, de vraag is vooral wat bij jouw bedrijf past.

Werkgever als ‘caremanager’

Stel je een situatie met langdurig verzuim voor. Wat wil en kan je zelf doen, wat kan je beter aan anderen overlaten? Over het algemeen kan je als werkgever het beste ‘caremanager’ zijn. Je onderneming eist je aandacht op, voor re-integratie blijft weinig tijd over. En je bent geen bedrijfsarts, arbeidsdeskundige of re-integratiespecialist. Wel kan je ervoor zorgen dat de deskundigen het proces op de juiste momenten ondersteunen. Dat biedt jou ruimte voor persoonlijke aandacht naar je werknemer, wat zeer gewaardeerd zal worden en het re-integratieproces zal versoepelen.

Gecertificeerde, ervaren casemanager

In het verzuimproces speelt de casemanager een grote rol. Bij een MKB verzuim-ontzorgverzekering, die ontwikkeld is om werkgevers te ondersteunen bij de aanpak van verzuim, is dit een externe specialist die door de verzekeraar is aangesteld. Wettelijk gezien kun je deze rol ook zelf op je nemen, maar dit is niet verstandig. Je kunt beter een professional inschakelen. Zo’n professional heeft korte lijnen met de bedrijfsarts en de arbeidsdeskundige, en weet precies welke vragen hij aan hen moet stellen om maximale helderheid krijgen. Dit voorkomt dat er kansen worden gemist.

Snel schakelend vast aanspreekpunt

Uiteraard moet de casemanager een vast aanspreekpunt vormen.. Voortdurende overdracht is funest voor een goed lopend re-integratieproces. Daarnaast is het handig is als de werklocatie van de casemanager in jouw regio ligt. Ook moet de casemanager beschikken over een breed netwerk van deskundigen. Zo kan hij altijd snel geschikte specialisten inschakelen als dat nodig is. Nog fijner is als dit ook zoveel mogelijk zonder offertetraject kan, wanneer hij bijvoorbeeld mandaat of budget heeft voor een aantal vooraf bepaalde interventies.

Duidelijkheid over gemaakte afspraken

Als werkgever is het belangrijk dat je betrokken en begeleid wordt, zodat je positieve bijdragen kan blijven leveren aan het proces. Hoe is de voortgang, wat is er met de werknemer afgesproken? Welk werk kan jij hem aanbieden? Ook hier kan professionele ondersteuning van een casemanager grote waarde hebben. Een mooi voorbeeld zijn zogenoemde driegesprekken. Hierin begeleidt de casemanager jou en je werknemer tijdens contactmomenten. Hij stelt de juiste vragen, voorkomt conflicten of lost ze op, notuleert en koppelt terug. Zo bewaakt hij de kwaliteit en de voortgang én biedt hij jou steeds de ruimte om positief bij te dragen aan het proces.

Realistische doelen

Belangrijk bij het re-integratieproces is het vaststellen van heldere afspraken en realistische re-integratiedoelen. Dat is cruciaal, want er is maar weinig zo frustrerend en slecht voor de relatie als iets onbereikbaars nastreven. Bepalen wat bij langdurig verzuim wél kan, kun je het best aan specialisten overlaten. Eerst bepaalt een bedrijfsarts de medische mogelijkheden en beperkingen. Daarna adviseert een arbeidsdeskundige welke werkzaamheden en functies hierbij passen. Let erop hoe de samenwerking tussen deze specialisten en de casemanager is georganiseerd. Aanwezigheid binnen je eigen regio heeft de voorkeur, aangezien je werknemers met de specialisten moeten kunnen afspreken.

Raadpleeg een adviseur

Goed omgaan met ziekteverzuim is van groot belang. Het is belangrijk dat je een dienstverlener kiest die past bij jouw situatie. En waar jij je goed bij voelt. Laat je daarom eerst adviseren.

Auteur

Evelien Mulder

Als content marketeer help ik onze partners met het bereiken van onze doelgroep: ondernemers. Eigenlijk creëer ik een win-win-win-situatie: wij bieden de ondernemer gratis relevante content, zoals een kennisartikel, whitepaper of bedrijfsscan. Deze content wordt gesponsord door een partner, die hiermee ondernemers bereikt. De derde win? Ik draag bij aan onze missie: Verhalen maken die verbinden. Ik ben begonnen bij MKBSD als ondernemerssupporter, ik ondersteunde ondernemers via onze verschillende platformen. Door deze ervaring weet ik als contentmarketeer precies welke uitdagingen, problemen en kansen ondernemers in hun dagelijks ondernemersleven tegenkomen.