Starten met duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen: een noodzaak met mooie kansen voor ondernemers

04 juni 2021

Termen als ‘duurzaamheid’, ‘duurzaam ondernemen’ en ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ vliegen je om de oren. Duurzaamheid is een hot topic. Dat komt onder andere omdat het belang van duurzaamheid groter is dan ooit tevoren. Maar toch zijn niet alle ondernemers in Nederland actief bezig met het thema. Denk jij weleens na over duurzaam ondernemen? Wat kun je dan concreet doen om je onderneming duurzamer te maken? En hoe kun je als onderneming sterker worden door te verduurzamen?

Stappenplan voor zonnestroom

Wat is duurzaam ondernemen?

Duurzaam ondernemen heeft alles te maken met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De termen worden zelfs door elkaar gebruikt omdat ze praktisch synoniem zijn. Er wordt mee bedoeld dat je als bedrijf verder kijkt dan alleen maar winst maken. Duurzaam ondernemen voor bedrijven houdt in dat een bedrijf bij zijn activiteiten de volgende factoren in evenwicht houdt:

 • Maatschappij

 • Milieu

 • Winst

Er wordt ook wel gezegd: Profit, Planet en People. Als bedrijven duurzaam ondernemen, zullen ze met belanghebbenden (stakeholders) communiceren over hun doelstellingen en activiteiten. Bovendien legt het bedrijf verantwoording af over de manier waarop het duurzaam onderneemt.

Waaruit blijkt duurzaam ondernemerschap?

Duurzaam ondernemen is niet een vinkje dat je kunt zetten zodra je een paar dingen hebt aangepast binnen je bedrijf, bijvoorbeeld omdat je zonnepanelen hebt laten installeren. Wil je echt duurzaam ondernemen, dan moet het onderdeel worden van de bedrijfscultuur en core van je onderneming. 

In alle bedrijfsprocessen moet blijken dat je als bedrijf waarde toevoegt op economisch, ecologisch en sociaal vlak. Vandaar dat duurzaam ondernemerschap er voor elk bedrijf anders uitziet. Het moet deel uitmaken van de missie van het bedrijf.

Een paar kenmerken van duurzaam ondernemerschap:

 • Dynamisch. De doelen in verband met duurzaam ondernemen blijven veranderen. Als bedrijf blijf je dus meebewegen en kijken hoe verantwoord ondernemen toegepast moet worden.

 • Bedrijfscultuur. Duurzaam ondernemerschap moet onderdeel uitmaken van het bedrijfs-DNA. Het moet terug te zien zijn in elk bedrijfsproces en op elke afdeling.

 • Uitgangspunt. Duurzaam ondernemen is voor bedrijven inmiddels het uitgangspunt. Niet-verantwoord ondernemen wordt niet meer geaccepteerd en is eigenlijk ook niet meer mogelijk. 

Waarom duurzaam ondernemen?

Waarom zou je duurzaam ondernemen? Bedrijven denken soms alleen aan de kosten die verandering met zich meebrengt. Natuurlijk kost het tijd en geld om veranderingen door te voeren. Maar bij de transitie naar duurzaam ondernemen gaat het niet alleen om geld. Een paar redenen waarom duurzaam ondernemen een goed idee is:

 • De nieuwe standaard. De eerste reden is misschien wel de belangrijkste: het ‘oude’ ondernemen is niet meer van deze tijd. De kans dat klanten kiezen voor een bedrijf dat niet maatschappelijk verantwoord onderneemt, wordt steeds kleiner.

 • Investeren in de toekomst. Investeren is voor ondernemers een bekend fenomeen. Je doet een investering in de hoop dat je daar in de toekomst een bepaald rendement uithaalt. Met duurzaam ondernemen investeren bedrijven in de toekomst van de planeet én in hun eigen toekomst, omdat het de enige manier is.

 • Imago. Een bedrijf dat staat voor een betere toekomst, kan eerder rekenen op sympathie van potentiële klanten en investeerders. Dat is voor alle partijen natuurlijk gunstig.

 • Beter personeel. Goed personeel vinden is niet makkelijk. Door duurzaam te ondernemen kun je als werkgever aantrekkelijker worden voor potentiële werknemers. Het is voor veel werkzoekenden een fijn idee dat een werkgever bijdraagt aan het milieu en de maatschappij. Zingeving is steeds belangrijker voor werknemers. Je trekt niet alleen betere mensen aan; ze zullen ook gemotiveerder zijn.

 • Toekomstige wetgeving. De klimaatdoelen uit het klimaatakkoord houden voor Nederland in dat in 2030 de CO2-uitstoot met 49% verminderd moet zijn ten opzichte van 1991 en met 95% in 2050. Als bedrijf zul je ook aan die normen moeten voldoen.

Is verantwoord ondernemen duur?

Voor veel ondernemers heeft duurzaam de bijsmaak van duur. Klopt dat? Is duurzaam ondernemen duur? Zoals gezegd, investeren kost geld, maar een investering die rendabel is, betaalt zichzelf terug. Duurzaam ondernemen is een investering in het milieu en de maatschappij, maar ook in je potentiële klanten. Doordat bedrijven duurzaam ondernemen, hebben ze gemerkt dat ze nieuwe doelgroepen aanboren. Ze worden aantrekkelijker voor nieuwe klanten en maken eerder winst

Steeds meer consumenten vinden duurzaamheid een belangrijk kenmerk van een bedrijf. Daarnaast zijn er op dit moment nog andere redenen waarom het voor bedrijven interessant is om nu te verduurzamen: subsidieregelingen.

Subsidie duurzaam ondernemen

Natuurlijk moet je als ondernemer nadenken over de financiën. In je transitie naar duurzaam ondernemerschap wil je het graag zo aanpakken dat het financieel uit kan. Het mooie is dat je de transitie niet helemaal alleen hoeft te dragen. Er zijn verschillende subsidieregelingen (vanuit de overheid) die het maatschappelijk verantwoord ondernemen aantrekkelijker moeten maken. 

Subsidieregelingen De overheid heeft subsidieregelingen opgesteld om ondernemers te helpen duurzaam te ondernemen. Een paar interessante subsidieregelingen voor ondernemers die bezig zijn met energie-innovaties:

Laat je goed informeren als je een duurzaamheidstraject overweegt. Vraag je subsidie op tijd aan, dus voordat je met een bepaald duurzaamheidsproject begint. Dat voorkomt dat je achter het net vist doordat je te laat bent. 

Informatie voor bedrijven

Duurzaam ondernemen is een thema waar de overheid je graag over informeert. Op de site van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) vind je thema’s als duurzame energie opwekken, circulaire economie, CO2-reductie in industrieën en energie- en milieu-innovaties. Ook de overheid drukt ondernemers op het hart: duurzaam ondernemen en meer groei gaan hand in hand.

Transitie naar duurzaam ondernemen

Waar moet je beginnen als je de transitie wilt maken naar duurzaam ondernemerschap? Eigenlijk maakt het niet uit of je een nieuwe onderneming start of dat je al een bedrijf hebt. Ga terug naar de basis van je bedrijf en kijk hoe je daarvandaan het duurzaam ondernemen in alle aspecten van je bedrijf kunt opnemen. Je kunt de volgende stappen doorlopen:

1. Visie en missie

Kijk als bedrijf wat je doel is. Waarom doe je dingen, hoe doe je ze? Betrek duurzaamheid in je missie en in je visie en verwerk deze kijk op alle terreinen van je bedrijfsvoering. Alleen dan wordt duurzaam ondernemen deel van je bedrijfs-DNA.

2. Bestudeer en leer

Zijn er collega-bedrijven die hetzelfde proces al doorlopen hebben? Bestudeer hun voorbeeld en kijk wat je van hun voorbeeld kunt leren. Welke aanpak heeft gewerkt, en welke juist niet?

3. Beginpunt

Wat is je beginpunt? Anders gezegd: hoe duurzaam ben je nu? Stel je beginwaarden, of nulwaarden, vast, zodat je later goed kunt meten in hoeverre je veranderingen hebt kunnen doorvoeren.

4. Haalbaarheid

Ga voor doelen die haalbaar zijn. Beter twee doelen bereikt dan acht die je allemaal niet haalt. Maak dus een inschatting: wat is haalbaar qua investering in geld en tijd? Ga daar vervolgens voor.

5. Duurzaamheidsplan

Vergeet niet om je doelstellingen op zo’n manier vast te leggen, dat je na een tijdje kunt evalueren in hoeverre je je doelen behaald hebt. Dat betekent dat je concrete doelen moet formuleren, anders is het moeilijk te bepalen wanneer je doel bereikt is.

6. Organisatiebreed

Probeer de doelen voor je hele organisatie op te stellen en uit te werken. Betrek medewerkers erbij, zowel in het opstellen als in het uitwerken van de doelen. Op die manier maak je duurzaam ondernemen een thema waar iedereen bij betrokken is en waar iedereen zich voor inzet.

7. Evaluatie

Plan direct momenten in om je doelen te evalueren. We kennen allemaal die meetings waarbij van alles wordt afgesproken maar daarna niks meer gebeurt. Het evalueren van de doelen is een goede stok achter de deur om ook echt aan de slag te gaan. Je kunt ook evalueren of de plannen de gewenste resultaten hebben.

Ecologische voetafdruk

Bedrijven hebben een relatief grote CO2-voetafdruk. Hun beslissingen hebben een grote invloed op de wereld om ons heen. Kleine veranderingen binnen een organisatie, kunnen relatief veel effect hebben

Bijvoorbeeld het beleid over printen, thuis- of op kantoor werken, vervoer van en naar het werk. Een kleine beleidsverandering kan het gedrag van soms wel honderden of duizenden werknemers beïnvloeden. 

Breng je huidige ecologische voetafdruk in kaart en kijk hoe je per direct al veranderingen kunt doorvoeren die een positief effect hebben op het milieu. Deze wijzigingen kunnen ook een positieve uitwerking hebben op de mindset van je medewerkers.

Starten met duurzaam ondernemerschap

Wil je aan de slag met duurzaam ondernemen? Neem eens een kijkje op onze Energie desk. Daar vind je alle informatie die je nodig hebt om jouw transitie naar maatschappelijk verantwoord ondernemen tot een succes te maken: van bijvoorbeeld een MVO beleid opstellen tot verantwoord inkopen doen, van het scheiden van bedrijfsafval tot energiebesparingen. Ontdek de kansen van duurzaam ondernemen.

Lees ook: Heb jij een duurzaam bedrijf?

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.