Vpb tarief 2021: verlaging naar 15 procent

Tarieven vennootschapbelasting uitgelegd

19 maart 2021

Mkb’er met een bv of nv? Let op: het lage tarief van vennootschapsbelasting (vpb-tarief) is verlaagd van 16,5 procent naar 15 procent. Profiteer jij van dit lage vpb-percentage?

Kies je als rechtsvorm een naamloze vennootschap (nv) of besloten vennootschap (bv), dan moet je van de Belastingdienst aangifte doen voor de vennootschapsbelasting (vpb). Dit is de belastbare winst in een bepaald jaar, minus de aftrekbare verliezen. Overigens geldt de vpb ook voor een stichting of vereniging als ze een onderneming drijven. 

Vpb tarief 2021 

De vennootschapsbelasting is per 1 januari 2021 gewijzigd. Het gaat om wijzigingen in de tarieven én in de schijven. Meer mkb’ers gaan profiteren van het verlaagde vpb-percentage (ook wel het opstaptarief genoemd) omdat ook de schijf waarvoor het lage percentage geldt, wordt opgerekt. Heb jij in 2021 een winst van maximaal € 245.000? Dan geldt het lage tarief van 15 procent. Voorheen was de grens € 200.000. En in 2022 wordt dit belastbaar bedrag verhoogd naar € 395.000. 

Vpb tarieven 2020, 2021 en 2022

Jaar202020212022
Opstaptarief16,5%15%15%
Belastbaar bedrag tot€ 200.000€ 245.000€ 395.000
Toptarief25%25%25%
Belastbaar bedrag vanaf€ 200.000€ 245.000€ 395.000

In de media breed uitgemeten, maar wellicht goed om te noemen: de verlaging van het toptarief naar 21,7 procent in de vennootschapsbelasting gaat definitief niet door. Het toptarief blijft dus 25 procent.

Wijziging vpb tarieven en de jaarrekening

Belasting die in de toekomst moet worden betaald, en waarvan je nu al weet hoeveel dat is, noemen we een belastinglatentie. Door de wijziging in het vpb-tarief en percentage moeten belastinglatenties worden geherwaardeerd. Laat je accountant of boekhouder je ook helpen met de beoordeling van hoe de impact van de vpb-tariefwijziging op de belastinglatenties moet worden verwerkt in de jaarrekening, winst-en-verliesrekening of in het eigen vermogen.

Tips vpb tarief 2021

  • Maakte je in 2019 nog winst, maar draaide je door de coronacrisis verlies? Bij de bepaling van de winst voor de vpb kun je dan een zogenoemde coronareserve inbouwen. Hiermee kun je de winstbelasting uitstellen.

  • Vorm je met meerdere vennootschappen samen een fiscale eenheid voor de vpb? Het kan goed zijn, om deze fiscale eenheid te verbreken. Het belastbare bedrag van € 245.000 geldt namelijk voor alle winst van alle vennootschappen bij elkaar opgeteld. Zonder de fiscale eenheid profiteer je per vennootschap van de hogere grens. 

Auteur

Patty Sjerps