Kosten zieke werknemer terugvorderen. Hoe doe je dat?

Zo verhaal je loonschade op een derde partij

10 juli 2015

Is je medewerker arbeidsongeschikt door bijvoorbeeld een verkeersongeluk, medische fout of een misdrijf? Dan kan je dit veel geld kosten. Denk bijvoorbeeld aan doorbetaling van het loon tijdens de ziekte, arbo- en re-integratiekosten. In dit artikel lees je hoe je kunt zorgen dat jij niet voor de kosten opdraait!

De gederfde loonschade en kosten voor reïntegratie kun je namelijk verhalen op de verantwoordelijke partij. De whiplash, blessure of andere aandoening was ten slotte niet jouw schuld of die van je medewerker.

Ontvang schadevergoeding bij letselschade van je werknemer

Geconfronteerd worden met letselschade is niet niks. Voor je werknemer niet, maar ook niet voor jou als werkgever. Er gaat veel zorg en aandacht naar de werknemer, je past misschien de werkplek aan en hebt bovendien een loondoorbetalingsverplichting. Daarbij komen dan nog de kosten van arbobegeleiding en reïntegratie. Al met al een behoorlijke schade, die je - op basis van het regresrecht - grotendeels terug kunt vorderen op degene die de arbeidsongeschiktheid veroorzaakt heeft. De persoon die jouw medewerker aanreed of de arts die de medische misser beging, is ten slotte verantwoordelijk!

Tienduizenden euro’s besparen op ziektekosten

De te verhalen kosten lopen al snel in de duizenden euro’s. Stel dat je zieke werknemer een salaris krijgt van 1800 euro netto per maand. Als hij negen maanden volledig arbeidsongeschikt is. dan zal de totale (terugvorderbare!) schade ongeveer 17500 euro bedragen. Dit bedrag is de loondoorbetaling plus een schatting van de reïntegratiekosten. Je verdiepen in je rechten en de mogelijkheden loont dus de moeite.

Loonregres: welke vergoedingen kun je claimen?

De kosten die je kunt verhalen op de verantwoordelijke partij, zijn de netto loonkosten en de reïntegratiekosten. De sociale premies, loonbelastingen en kosten voor vervanging van je medewerker kun je niet claimen. Is de arbeidsongeschiktheid van je werknemer veroorzaakt door een van je andere werknemers? Dan is de schade alleen te claimen als deze met opzet of bewuste roekeloosheid veroorzaakt is.

Is de schade inderdaad te verhalen? Dan heb je vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid vijf jaar de tijd het regresrecht toe te passen. Als je werknemer als gevolg van de ziekte in de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) terecht is gekomen, kun je ook de verhoging van je WGA-premie verhalen. Deze aparte procedure kun je opstarten nadat je de loonschade succesvol verhaald hebt.

Zelf doen of uitbesteden?

Misschien beschik je over genoeg juridische kennis, tijd en mogelijkheden om uit te zoeken wat je rechten zijn. In dat geval kun je het terugvorderen grotendeels zelf coördineren en de betrokken verzekeraar om meer informatie vragen. Heb je weinig tijd voor deze procedure en wil je er zeker van zijn dat aan alles wordt gedacht? Laat je dan bijstaan door een deskundige. Zo kun jij je focussen op je bedrijf, terwijl je wel krijgt waar je recht op hebt.

Geen omkijken met een extern adviseur

Een extern adviseur (zoals bijvoorbeeld Recura) bekijkt eerst of het mogelijk is de gederfde loonkosten terug te vorderen. Hij of zij heeft wat zaken van je nodig, zoals het schadeformulier, de begin- en einddatum van de ziekteperiode en de loongegevens. Is het antwoord ‘ja’ en kan er verhaald worden? Dan verzorgt het adviesbureau alle stadia van het traject, van het aansprakelijk stellen tot en met het incasso. De adviseur onderhoudt voor jou de contacten met verzekeraars, medici, advocaten en de accountant en werkt meestal op no cure no pay-basis. Hij brengt dus pas kosten in rekening als jij daadwerkelijk je de geld ontvangt.

Auteur

Femke Hellings