Ben ik altijd aansprakelijk voor een zieke werknemer?

Wanneer moet je betalen voor het letsel van je personeel?

24 juli 2015

Het is de nachtmerrie van veel ondernemers: je werknemer wordt ziek. En niet zomaar even een griepje, maar echt langdurig ziek, fysiek of mentaal. Hij of zij kan niet meer werken. Ben je dan altijd verplicht om het loon door te betalen? En in welke gevallen kun je aansprakelijk worden gesteld voor de alle kosten die de ziekte met zich meebrengt?

Personeelmet perspectief

Als werkgever kun je aansprakelijk worden gesteld voor je zieke of geblesseerde werknemer. Dat gebeurt als de ziekte op het werk is ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan een magazijnmedewerker die een hernia heeft gekregen van het vele bukken en tillen. In twee gevallen kom je als werkgever onder deze aansprakelijkheid uit:

  1. De werknemer is zelf roekeloos geweest of het letsel is aantoonbaar zijn eigen schuld;

  2. Je hebt voldoende gedaan om de ziekte en de daaruit volgende schade te voorkomen.

In het geval van de magazijnmedewerker kun je aansprakelijkheid dus misschien voorkomen als je een fysiotherapeut of andere deskundige hebt ingeschakeld om mensen te leren tillen. Ook moet je hen dan hulpmiddelen hebben aangeboden (zoals rolkarretjes) om te voorkomen dat zij steeds zware goederen in hun handen moeten houden. Je moet er alles aan doen om letsel te voorkomen.

Voorzichtig

Als werkgever moet je je er echt voor inzetten dat veiligheidsinstructies worden nageleefd. Het is jouw plicht om te zorgen voor een veilige werkplek. Je moet werknemers herhaaldelijk wijzen op veiligheidsinstructies, hen geregeld controleren en consequenties aan het niet-naleven van de regels verbinden.

Je moet ervan uitgaan dat de veiligheidsinstructies ook wel eens niet worden nageleefd en dat je werknemers fouten maken. Ook is het handig verzekeringen voor je personeel afsluiten, voor bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid en ongevallen, als er bij het werk de kans hierop bestaat.

Als jij alles doet wat in je macht ligt, kun je worden vrijgesproken van aansprakelijkheid voor letsel dat op het werk is ontstaan, maar de rechter doet dit niet vaak. De wet is er op gericht werknemers heel goed te beschermen. Het is dus sowieso aan te raden je goed te verzekeren voor aansprakelijkheid.

Arboregels

De arbowet is de minimumnorm om te controleren of jij voldoende doet om letsel bij je werknemers te voorkomen. Vaak moet in dit soort gevallen de rechter oordelen wie aansprakelijk is voor de geleden schade. De uitkomst is niet altijd zwart-wit.

In veel gevallen wordt de werkgever opgelegd een deel van de kosten op zich te nemen, omdat hij wellicht meer had kunnen doen om het letsel te voorkomen of omdat het letsel toch wel deels voortkomt uit de aard van het werk. De wet is sterk gericht op werknemers, in de meeste gevallen moet jij dus (een deel) betalen. De rechter bepaalt dan welk deel van de kosten door jou gedragen moeten worden.

Derde partij

Ben jij niet, maar is een derde partij verantwoordelijk voor het letsel? Is je werknemer bijvoorbeeld fietsend op weg naar werk aangereden door een scooter of is hij slachtoffer van een medische misser? Dan is de derde partij (dus zijn WA-verzekeraar) mogelijk verantwoordelijk voor het letsel en alle kosten (netto loonkosten, re-integratiekosten, eventuele aanpassingen aan de werkplek die na het letsel noodzakelijk zijn) die dit met zich meebrengt.

Dit heet regresrecht: je mag de kosten verhalen op de veroorzaker, mits je dit in het arbeidscontract hebt opgenomen. Jij vordert dan kosten namens de werknemer.

Adviseur

Kosten terugvorderen is wel best ingewikkeld en tijdrovend. Het beste is om in dit geval een externe adviseur in te schakelen, zoals Recura. Zij kunnen dan met de verzekeraar van de veroorzaker bepalen of, en welk deel van de schade, onder zijn verantwoordelijkheid valt. Zij kunnen de zaak ook voor je naar de rechter brengen.

Dit alles geldt overigens niet als een collega van de getroffen werknemer de schade heeft veroorzaakt. Je kunt de kosten niet terugvorderen op een van je andere werknemers. In dit artikel lees je alles over het terugvorderen van de kosten voor je zieke werknemer.

Loondoorbetaling

Bij gewone ziekte van je werknemer, dus niet veroorzaakt door het werk of een derde partij, ben je wel altijd verplicht twee jaar lang minimaal 70 procent van het loon door te betalen, of zolang het arbeidscontract nog loopt. In veel cao’s is zelfs afgesproken dat je in twee jaar 170 procent van het loon doorbetaalt; het eerste jaar 100 en het tweede jaar 70 procent.

Je hoeft dit loon niet altijd zelf door te betalen. Soms kun je een Ziektewet-uitkering voor je werknemer aanvragen. Dit is in de volgende gevallen:

  • De werknemer is ziek door zwangerschap of bevalling;

  • De werknemer is ziek door orgaandonatie;

  • De werknemer heeft een no-risk-polis;

  • De werknemer valt onder de compensatieregeling.

Let op: je wordt dus niet ontslagen van je verplichting om het loon door te betalen als je werknemer ziek is door eigen handelen, als hij bijvoorbeeld op zijn hoofd is gevallen bij het stunt-motorrijden wat hij in zijn vrije tijd doet. Alleen als er sprake is van opzet, kan je door de rechter worden ontslagen van de verplichting het loon door te betalen. Opzet gaat een stuk verder dan roekeloosheid. In het geval van de motorrijder moet je dus gewoon het loon doorbetalen.

Als werkgever ben je ook nog verplicht je in te zetten voor de re-integratie van je zieke werknemer. In dit artikel lees je alles over wat je moet doen als je werknemer ziek is.

Foto marin, freedigitalphotos.net

Auteur

Marlou Visser