Hogere lasten werkgever in 2016

Bouw betaalt lagere sectorpremie WW

14 januari 2016

Per saldo zijn werkgevers dit jaar meer kwijt aan werknemerspremies. Bovendien zullen werkgevers die personeel tot nu toe contant betaalden te maken krijgen met een administratieve lastenverzwaring door de invoering van de Wet aanpak schijnconstructies. Dat blijkt uit berekeningen van ADP Nederland BV.

In het algemeen zijn werkgevers meer kwijt aan premies voor werknemersverzekeringen dan vorig jaar. De premies voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF) en de WIA-basispremie stijgen. De sectorpremies dalen over vrijwel de gehele linie. De werkgeversbijdrage voor de Zorgverzekeringwet (ZVW) daalt van 6,95% naar 6,75%. De genoemde dalingen zijn echter onvoldoende om de toegenomen lasten teniet te doen, waardoor de meeste werkgevers hogere kosten hebben dan in 2015.

Premie

2015 (in %)

2016 (in %)

Wijziging (in %)

AWF

2,07

2,44

+ 0,37

Sectorpremie gemiddeld

2,16

1,78

- 0,38

WIA-basis (incl. 0,50% kinderopvang)

5,75

6,38

+ 0,63

Werkhervattingskas

1,07

1,07

-

Bijdrage ZVW

6,95

6,75

- 0,20

Meer veranderingen

Naast de veranderingen in werkgeverslasten zijn er in 2016 ook andere zaken waarmee werkgevers rekening moeten houden. Zo is de AOW-leeftijd verhoogd naar 65 jaar en zes maanden en wordt het gemakkelijker om een AOW-gerechtigde in dienst te nemen of te houden.

Subsidie participatiewet

Werkgevers die hun bijdrage leveren aan de participatiewet kunnen in 2016 een subsidie van 2.000 euro verwachten voor elke werknemer met een arbeidsbeperking. 

Wet aanpak schijnconstructies

Onder de nieuwe Wet aanpak schijnconstructies (WAS) moeten werkgevers het minimumloon altijd giraal uitbetalen. Het verbod op inhoudingen, dat een grote invloed heeft op de loonadministratie, is overigens uitgesteld tot 1 juli 2016. 

Pensioencommunicatie

ADP herinnert werkgevers aan hun wettelijke verplichting om werknemers te informeren over hun pensioen. 'Veel werkgevers zijn zich er niet van bewust dat zij die verplichting hebben', aldus algemeen directeur Martijn Brand van ADP. 'De werkgever heeft een taak bij de bewustwording van de werknemer over zijn pensioen.'

Auteur

Flip Schultz