Wat is een (semi-)collectieve pensioenregeling?

Welke collectieve regelingen zijn er op het gebied van pensioenen?

Als ondernemer met personeel kun je je personeel als secundaire arbeidsvoorwaarde een pensioenregeling aanbieden. Een collectieve of semi-collectieve pensioenregeling behoren dan tot de opties.

Collectief contract

Bij een collectief pensioencontract hanteert de verzekeraar één contractsnummer met een tarief dat is gebaseerd op (onder andere) het aantal deelnemers. De provisie voor de tussenpersoon in een collectief pensioencontract varieert tussen de 3% en 10% van de jaarlijkse premie (gemiddeld is 6% gebruikelijk).

Bij een collectief contract worden geen individuele polissen afgegeven maar alleen een namenlijst met de deelnemers. Wel krijgen alle deelnemers jaarlijks een individuele pensioenopgave (UPO) en bij aanvang deelname of bij wijzigingen een verzekeringsbewijs/pensioenoverzicht. 

Semi-collectief contract

Bij een semi-collectief pensioencontract sluit de verzekeraar individuele polissen af met daaromheen een zogenaamd mantelcontract. Er is dus wel een gezamenlijk contractnummer voor de mantel maar er worden ook individuele polissen opgemaakt voor de deelnemers.

De provisie op deze polissen is meestal 4% tot 5,5% van de som van (premie x looptijd van de polis tot pensioendatum). Iedere premieverhoging geeft weer nieuwe afsluitprovisie voor het bedrag van de verhoging en de resterende looptijd. De afsluitprovisie wordt in één keer uitbetaald maar meestal in 5 jaar verdiend. Wordt de polis binnen 5 jaar beëindigd, dan moet de tussenpersoon een deel van de afsluitprovisie weer terugbetalen. Bij deze beloningssystematiek wordt dus eigenlijk verondersteld dat elke werknemer tot zijn pensioen in dienst blijft, wat natuurlijk juist niet zo is.  

Rekenvoorbeeld

Stel een bedrijf heeft 10 medewerkers. De gemiddelde premie bedraagt € 3.000,-- per deelnemer. Dan is de doorlopende provisie in een collectief contract gemiddeld een bedrag van € 1.800,-- per jaar.

Stel dat de gemiddelde looptijd tot pensioendatum 30 jaar is. Dan is de afsluitprovisie een bedrag tussen de € 36.000,-- en € 49.500,--. Dit bedrag wordt in 5 jaar terugverdiend door de tussenpersoon. Bij doorlopende provisie is na 5 jaar slechts € 9.000,-- aan provisie verdiend. Dus ervan uitgaande dat lang niet alle werknemers tot hun pensioen in dienst blijven, is een werkgever bij afsluitprovisie veel duurder uit dan bij doorlopende provisie. Dit nog los van het feit of deze kosten direct worden doorberekend in het resultaat voor de werknemers of in rekening worden gebracht bij de werkgever.

Hoe regelen collega-ondernemers hun pensioen?

Een eigen pensioen is typisch iets waar veel ondernemers zich liever niet in willen verdiepen. Meer dan de helft doet dat dan ook niet, terwijl het juist iets is wat je wél goed geregeld moet hebben. Wil je meer weten over het regelen van je eigen pensioen? In het artikel 'Hoe regelen collega-ondernemers hun pensioen' lees je welke mogelijkheden je als zzp'er of dga hebt om er ook na je 65e warmpjes bij te zitten.

Wat vind je van dit artikel?