Wat is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)?

Wanneer mag je deze aftrek toepassen?

06 februari 2020 10 september 2021

Wanneer je investeert in bedrijfsmiddelen, kun je gebruikmaken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, kortweg KIA genoemd. Deze aftrek geeft jouw bedrijf financiële voordelen. Wat moet je weten als je gebruik wilt maken van de KIA?

Eerste hulp bij belastingzaken voor starters

Veel bedrijfsmiddelen komen in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, maar er is een aantal uitzonderingen. Je kunt de KIA niet gebruiken voor zaken als: 

 • personenauto’s die niet bedoeld zijn voor beroepsvervoer

 • woonhuizen

 • effecten

 • dieren

 • vaartuigen die bedoeld zijn voor representatieve doeleinden

 • grond

 • vorderingen

 • goodwill

 • publiekrechtelijke vergunningen 

Ook bedrijfsmiddelen die bestemd zijn voor gebruik in het buitenland komen niet in aanmerking. 

Toepassen

Zaken waar je de KIA wel op kunt toepassen moeten minimaal € 450 exclusief btw hebben gekost. Als je geen recht hebt op btw-aftrek dan is het bedrag € 450 inclusief btw. De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek geldt niet voor goedkopere bedrijfsmiddelen. In totaal moet je in het boekjaar minimaal voor € 2.401 aan investeringen hebben gedaan om gebruik te kunnen maken van de KIA. 

Investeringsbedragen

Zoals de naam al zegt, is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bedoeld om kleine en middelgrote ondernemers tegemoet te komen. Daarom profiteer je het meest van de aftrek wanneer het om relatief kleine bedragen gaat. Hoe groter je totale investeringsbedrag, hoe minder aftrek je krijgt. 

Over 2021 geldt het volgende:

 • Als je minder dan € 2.400 investeert, krijg je 0% aftrek.

 • Als je tussen de € 2.401 en € 59.170 investeert, krijg je 28% aftrek.

 • Als je tussen de € 59.171 en € 109.574 investeert, is de aftrek een vast bedrag: € 16.568.

 • Als je tussen de € 109.575 en € 328.721 investeert, is de aftrek € 16.568 min 7,56% van het deel van het investeringsbedrag dat boven € 109.574 uitkomt.

 • Boven de € 328.721 is de aftrek 0%.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bij verlies

De KIA verlaagt de winst of vergroot het verlies van een onderneming. Er kan dus ook gebruik worden gemaakt van de kleinschaligheidsinvesteringssaftrek in een verliesgevend jaar.