Rechter weigert ontslag werknemer steeds vaker

Gevolgen WWZ na 1e jaren

24 februari 2020

In de eerste jaren na het instellen van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015, blijken werknemers goed beschermd te worden door rechters. Er werden veel minder ontslagvergunningen verstrekt en werkgevers betaalden hogere vergoedingen om er onderling uit te komen. Sinds 1 januari 2020 is het geven van ontslag aan werknemers vereenvoudigd voor werkgevers. Waar komt het door?

E-book Eerste hulp bij juridische zaken

Na het invoeren van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zijn er veel minder ontslagvergunningen verstrekt. Het limitatieve karakter van de ontslaggronden in de wet die op 1 juli 2015 in werking trad blijkt tot een grote afname van ontslagvergunningen te hebben geleid. Dat is vooral ingewikkeld als er sprake is van verstoorde verhoudingen. Kunnen werkgevers én werknemers niet van elkaar af als het niet meer gaat?

Hogere ontslagvergoeding

Sinds de wet actief is werd er meer geschikt. Juristen van werkgever en werknemer proberen er onderling uit te komen. In de vaststellingsovereenkomst spreekt men vaak hogere ontslagvergoedingen af dan de (wettelijk) voorgeschreven transitievergoeding.

Meer weten over ontslag met wederzijds goedvinden? Lees het artikel over Ontslagvergoeding berekenen.

Geen probleem dus, zeker niet vanuit werknemersperspectief? Die wordt immers minder makkelijk ontslagen en vangt uiteindelijk meer. Maar het was juist de bedoeling om werkgevers meer mogelijkheden te geven om afscheid te nemen van werknemers met een vast contract. Daarom is besloten om weer een ingrijpende wijziging in te voeren per 1 januari 2020.

Wat is nieuw sinds 1 januari 2020?

Werkgever hebben nu de mogelijkheid om werknemers te ontslaan op cumulatiegrond. Werkgevers kunnen nu verschillende factoren meenemen bij het aanvragen van een ontslagvergunning. Hierdoor wordt de kans op toekenning van de vergunning groter, omdat de rechter verschillende redenen mee kan nemen bij het ontbinden van de arbeidsovereenkomst. De volgende ontslaggronden zijn benoemd:

  • Bedrijfseconomische redenen

  • Langdurige arbeidsongeschiktheid

  • Frequent ziekteverzuim

  • Disfunctioneren

  • Verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer

  • Werkweigering wegens gewetensbezwaren

  • Verstoorde arbeidsverhouding

  • Andere omstandigheden (vrij in te vullen)

Waar heeft de cumulatiegrond betrekking op?

Bij cumulatie gaat het om een optelsom van redenen. De eerste twee redenen kun je bij het cumuleren niet betrekking, maar de overige zes gronden wel. Er is bijvoorbeeld sprake van een verstoorde werkverhouding, de werknemer is vaak ziek en het functioneren is ook niet goed. Door deze gronden samen te voegen zal een rechter eerder oordelen in het voordeel van de werkgever.

Het betere alternatief

Ontslag heeft enorme impact. Met een hogere ontslagvergoeding vang je de financiële schade op. De emotionele impact van aan de kant gezet worden (werknemer) en reputatieschade/schade bij achterblijvend personeel (werkgever) blijven bestaan. Mediation is een uitstekend instrument om deze nevenschade te beperken. Een ervaren conflictprofessional helpt beide partijen om hun standpunten en belangen op een rijtje te krijgen. Het is geen zakelijke variant van relatietherapie, maar werkt wél positief door op de onderlinge relatie. In de vertrouwelijke, neutrale setting bij de mediator kan worden onderzocht hoe het gekomen is dat werkgever en werknemer niet meer samen door een deur kunnen.

Hoe ziet mediation eruit?

Aan tafel bij de mediator komt het gesprek weer op gang. Ontdekken wat de ander heeft ‘bezield’ en erkennen van evt. miscommunicatie en fouten onderweg creëert ruimte en zelfs wederzijds begrip voor de positie van de ander. En dan kan er opnieuw onderhandeld worden. Gaan we met elkaar verder of beter uit elkaar? En voor beide opties geldt dat partijen zelf de voorwaarden vaststellen. Deze afspraken worden, zeker bij een vertrekregeling getoetst door een onafhankelijke jurist. Geen hoge juridische kosten voor beide partijen, geen maandenlange juridische strijd in de rechtszaal met het grote risico dat je sinds invoering WWZ uiteindelijk met lege handen staat.

Auteur

Tabitha van den Berg