Arbeidsongeschikte medewerker en vakantie

Column Nieky van Vlerken | Vakantiedagen bij ziekte
Stel nu dat je een medewerker hebt die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is en graag op vakantie wil. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Heeft een zieke medewerker recht op vakantiedagen? Een antwoord op deze en andere vragen.
Wat moet je regelen bij ziek personeel?
Klik hier
Lees het whitepaper!
Lees verder
Burnout bij je personeel?
Klik hier
Download het whitepaper
Download

Nieuwe energie

Ieder mens heeft behoefte aan vakantie, ook een arbeidsongeschikte medewerker. Weg uit de dagelijkse sleur, nieuwe energie opdoen, zonnetje opzoeken… het maakt niet uit. Maar waar heeft een zieke werknemer recht op? 6 vragen en antwoorden.
 

1. Wat is het verschil tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen?

Wettelijke vakantiedagen worden toegekend op basis van de wet (4 keer de arbeidsduur per week, bijvoorbeeld 20 dagen) en bovenwettelijke vakantiedagen zijn de extra vakantiedagen die de medewerker daarboven opbouwt (bijvoorbeeld 4 dagen).
 

2. Hoeveel vakantiedagen bouwen arbeidsongeschikte medewerkers op?

Medewerkers die geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, bouwen sinds 1 januari 2012 volledig wettelijke en bovenwettelijke vakantie-uren op. Hierop geldt een uitzondering: Indien je niet gebonden bent als onderneming aan een CAO, dan mag je vastleggen in je eigen personeelsboek en/of arbeidsvoorwaardenreglement, dat een medewerker bij gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, alleen de eerste 26 weken volledig bovenwettelijke vakantie-uren opbouwt. Daarna bouwt hij dan alleen bovenwettelijke vakantie-uren op over de uren dat hij hersteld is. Dus als iemand bijvoorbeeld voor 50 procent beter is, dan bouwt hij voor 50 procent bovenwettelijke dagen op.
 

3. Mag een onderneming vakantiedagen afschrijven als een arbeidsongeschikte medewerker op vakantie gaat? 

Er is een verschil tussen een medewerker die met vakantie gaat en tijdens de vakantie arbeidsongeschikt wordt en een medewerker die al (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is en in deze periode besluit om op vakantie te gaan. Als de gezonde medewerker met vakantie is en deze wordt tijdens zijn vakantie arbeidsongeschikt, is instemming van de medewerker nodig voor het afschrijven van vakantiedagen. Volgens de wet geniet deze namelijk geen vakantie. Wel moet hij zich dan ziek melden en kunnen bewijzen dat hij ziek was. Als een reeds arbeidsongeschikte medewerker besluit om op vakantie te gaan, dan wordt dit van zijn saldo vakantiedagen afgehouden. De wetgever acht dit ook redelijk, aangezien de arbeidsongeschikte medewerker tijdens zijn ziekte volledig wettelijke vakantiedagen opbouwt.
 

4. Wat gebeurt er als een arbeidsongeschikte medewerker geen vakantie opneemt? 

De wettelijke vakantiedagen van arbeidsongeschikte medewerkers kunnen komen te vervallen. Voor deze dagen geldt namelijk een vervaltermijn van zes maanden. De wettelijke vakantiedagen die in een kalenderjaar worden opgebouwd moeten vóór 1 juli van het jaar daaropvolgend zijn opgenomen. De vervaltermijn van zes maanden geldt niet als de arbeidsongeschikte medewerker redelijkerwijs niet in staat was om ze op te nemen (bijvoorbeeld omdat hij langdurig arbeidsongeschikt was en vrijgesteld was van zijn re-integratieverplichtingen). In dat geval krijgen deze vakantiedagen dagen een verjaringstermijn van vijf jaar.
De vervaltermijn van zes maanden geldt niet voor bovenwettelijke vakantiedagen: deze houden sowieso een verjaringstermijn van vijf jaar.
 

5. Is een arbeidsongeschikte medewerker verplicht om vakantie op te nemen? 

Nee. Een arbeidsongeschikte medewerker is niet verplicht om vakantie op te nemen. Hij moet - zoals hierboven opgemerkt - er wel voor waken dat zijn vakantiedagen niet vervallen of verjaren. Advies is wel om vakantieopname te stimuleren, want ook voor een arbeidsongeschikte medewerker kan het prettig zijn een paar weken niet te hoeven re-integreren en rust te hebben.
 

6. Wie bepaalt nu eigenlijk of een arbeidsongeschikte medewerker op vakantie mag?

Een groot misverstand is dat de bedrijfsarts dit bepaalt. Nee. Het is niet de taak van de bedrijfsarts om te bepalen of dit wel of niet mag. De werkgever bepaalt en geeft dus wel of geen toestemming voor vakantie tijdens ziekte. De bedrijfsarts kan hierin slechts adviseren en mijn advies is om het oordeel van de bedrijfsarts wel te laten meewegen in het besluit. De bedrijfsarts bekijkt of er medisch gezien wel of geen bezwaren zijn voor een vakantie. Het is dus mogelijk dat vanuit medisch oogpunt het niet verstandig is om op vakantie te gaan. De vakantie mag sowieso het herstelproces niet in de weg staan of zelfs mogelijk verslechteren. Stel dat een bepaald intensief revalidatietraject door de vakantie onderbroken moet worden. Dit kan het herstelproces vertragen en daardoor belemmert de vakantie dus een herstel. Dat kan betekenen dat het beter is om de vakantie niet toe te kennen.
 
Tot slot: let op dat bepaalde CAO’s in kleine mate afwijken van bovenstaande.

'Gezondheid personeel cruciaal voor bedrijf'

Talkshow: Ismail Canga over ondernemen zonder zorgen
Ismail Canga, winnaar van de Dare to have a Dream Award 2015, spreekt met presentator Willem Overbosch over ‘financiële gezondheid’, ambitie en ondernemerschap.
gezondheid-personeel-cruciaal-voor-bedrijf-26216164143.png

5 tips voor gezonder personeel

Drink water als je net wakker bent | Zitten is dodelijk
Gezonde werknemers zijn werknemers die productiever zijn, meer tevreden zijn over hun werkgever en bovendien tot minder verzuim leiden. Kortom,...

Meestgestelde vragen over vakantiedagen

Over opbouw, ziekte en meenemen van vakantiedagen
Elk personeelslid heeft recht op vakantiedagen. Vaak nemen ze in de zomerperiode de meeste dagen op. De meestgestelde vragen over vakantiedagen.

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten