Onder invloed op het werk, maar niet ontslagen

Column Maarten Menger | Dronken werknemer ontslaan?
Kan een werknemer die onder invloed van alcohol op zijn werkt verschijnt altijd worden ontslagen? Nee. Een levensecht voorbeeld.
5 tips voor gezonder personeel
Klik hier
Lees het artikel
Ga

De casus

De werknemer werkt als grondwerktuigkundige voor een vliegtuigfabrikant. In die functie verricht hij onderhoud en reparaties aan vliegtuigen. De werknemer is 60 jaar oud en al ongeveer 15 jaar in dienst bij de werkgever.
In het reglement van de werkgever staat dat werknemers niet onder invloed van alcohol of drugs op het werk mogen verschijnen. Als dat toch gebeurt riskeren zij disciplinaire maatregelen, waaronder ontslag.
 

Betrapt

De werknemer wordt betrapt als hij onder invloed van alcohol op zijn werk verschijnt. De alcoholische drank die hij de avond tevoren had genuttigd was nog niet helemaal uitgewerkt. De werknemer wordt direct geschorst.
De werknemer schrikt van wat er gebeurd is, en zoekt direct hulp voor zijn alcoholprobleem. Hij vraagt de werkgever het bij een waarschuwing te laten.
 

Ontslag aangevraagd

De werkgever verzoekt de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Door onder invloed op zijn werk te verschijnen heeft de werknemer zich schuldig gemaakt aan verwijtbaar handelen. Dit is zo ernstig dat in redelijkheid niet van de werkgever kan worden verwacht de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.
De werkgever wijst erop dat het bij het werken aan vliegtuigen heel erg belangrijk is dat iedereen nuchter is, omdat anders levensgevaarlijke ongelukken kunnen ontstaan.
 
De werknemer zou een paar jaar geleden ook al tegen de lamp zijn gelopen na het nuttigen van een glas wijn bij de lunch. Een officiële waarschuwing heeft de werknemer toen echter niet gehad.
De werknemer verweert zich door aan te voeren dat hij ziek is, zodat hij beschermd wordt door het opzegverbod bij ziekte. Hij heeft immers een alcoholprobleem, en alcoholisme is een ziekte.
Bovendien is ontslag volgens de werknemer een te verstrekkende maatregel. Hij werkt al zijn hele leven in de luchtvaart. Problemen zijn er niet eerder geweest. Hij heeft zijn leven inmiddels gebeterd. Daarom moet worden volstaan met een laatste waarschuwing.
 

De uitspraak

De rechter verwerpt het verweer dat sprake is van ziekte. Het is niet vast komen te staan dat de werknemer lijdt aan een verslaving. Dat sprake is van drankmisbruik betekent nog niet dat ook sprake is van verslaving.
 
De rechter vindt wel dat ontslag een te verstrekkende maatregel is. Het alcoholpromillage was laag. De werknemer was niet eerder gewaarschuwd. Bovendien heeft de werknemer inmiddels professionele hulp gezocht voor zijn alcoholprobleem. Als de werknemer zijn baan verliest, zal het door zijn gevorderde leeftijd en eenzijdige werkervaring moeilijk worden om een nieuwe baan te vinden. Maar de werknemer moet zich wel goed realiseren dat het voor hem de laatste kans is.
 

Conclusie

Als bedrijfsregels goed zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of in een reglement kan overtreding van die regels niet altijd tot ontslag leiden. De kantonrechter moet rekening houden met alle persoonlijke omstandigheden van de werknemer, en met de gevolgen die ontslag voor hem zal hebben.
Als een werknemer voor het eerst over de schreef gaat, is het van belang om een schriftelijke waarschuwing te geven, waarin duidelijk wordt gemaakt dat toekomstige overtredingen tot ontslag kunnen leiden.
 
Bron: Rechtbank Noord-Holland, 3 februari 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:1680

Talent selecteren | Jouw ideale team | Personeel motiveren

Webinar met Henkjan Smits en Patricia Heerkens
Welk team past bij welke branche, hoe selecteer je talent, hoe motiveer je je mensen? Dit en meer kwam aan bod tijdens het webinar over je teamsamenstelling. Met Henkjan Smits en Patricia Heerkens praatte moderator Willem Overbosch over diversiteit, motiveren en mentorschap.
webinar-teamsamenstelling-261114114006.png

Alcohol op de werkvloer

Hoe voorkom je alcoholmisbruik onder personeel en hoe ga je ermee om?
Medewerkers met een alcoholprobleem presteren voor 75 procent van hun salaris: de rest gaat op aan verminderde productiviteit, schade aan producten,...

5 tips voor gezonder personeel

Drink water als je net wakker bent | Zitten is dodelijk
Gezonde werknemers zijn werknemers die productiever zijn, meer tevreden zijn over hun werkgever en bovendien tot minder verzuim leiden. Kortom,...

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten