Aansprakelijkheid voor ondernemers onder de loep

De vormen van aansprakelijkheid

21 december 2016

Wat betekent het voor je bedrijf als je klant je aansprakelijk stelt voor de schade die hij hierdoor ondervindt? In het E-book over aansprakelijkheid lees je over de vormen van aansprakelijkheid, welke risico’s je loopt en waarom. En wat je kunt doen om je risico’s te beperken. Want Interpolis gelooft in preventie.

Bedrijfsaansprakelijkheid

Veroorzaak jij of je personeel schade aan anderen? Dan kan je aansprakelijk gesteld worden voor de schade. Het kan gaan om schade aan spullen. Bijvoorbeeld als je de laptop van je klant kapot maakt. Maar ook om letselschade. Denk aan een beenbreuk nadat je klant over een losliggende kabel is gevallen.

Binnen bedrijfsaansprakelijkheid vallen de volgende vormen van aansprakelijkheid:

Product 

Produceer of importeer je producten, dan kun je aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt door deze producten. 

Werkgevers

Werken mensen in opdracht van jou. Dan kun je aansprakelijk zijn voor schade of letsel opgelopen tijdens werktijd.

Beroeps

Heb je een adviserend beroep en pakt een advies nadelig uit? Dan kun je aansprakelijk zijn voor de financiële schade door dit advies.

Bestuurders

Zit je in een bestuur en heeft een genomen besluit nadelige gevolgen? Dan kun je hiervoor persoonlijk aansprakelijk zijn. 

Construction All Risk (CAR)

Werk je in de bouw? Dan kun je aansprakelijk zijn voor schade aan het bouwwerk, hulpmaterialen of bestaande eigendommen.

Voorkomen is beter dan verzekeren

Verzekeren is niet de enige manier om risico’s tegen te gaan. Nee, voorkomen is beter dan verzekeren. Wij willen je graag informeren over de risico's waar je tegenaan kan lopen en je helpen aan tips om deze risico's te verkleinen.

E-books

In deze E-books worden veelvoorkomende risico’s op een rij gezet en slimme tips geboden om deze risico’s te verkleinen.