Slim inkopen is zoveel meer dan kostenreductie

NEVI-netwerkmanager Erik van Assen over inkopen voor het mkb

10 mei 2017

NEVI, de vereniging voor inkoopprofessionals, richt zich nadrukkelijk op het mkb. Waarom eigenlijk? Netwerkmanager Erik van Assen (39) legt het uit. “Professioneel inkopen kan alleen als iedereen meedoet, als de hele keten aan boord is. Daar hoort dus ook, misschien wel juist, het mkb bij."

Eerste hulp bij inkopen

Contractmanagement

Eerste hulp bij slim inkopen

"Het mkb is de motor van de Nederlandse economie. We zien dat inkoop vaak 70 tot 80 procent van de kosten van een bedrijf vertegenwoordigt. Dat is de moeite waard om kritisch naar te kijken en je in te verdiepen. Van slimmere inkoop profiteert de hele BV Nederland. Daar helpen wij de overheid, semi-overheid, grote bedrijven én het mkb bij.”

Wat bedoel je eigenlijk met slimmer inkopen?

“Beter inkopen gaat niet alleen om lagere prijzen bedingen. Natuurlijk is kostenreductie belangrijk, maar met slimme inkoop kun je ook innovatie en duurzaamheid stimuleren, bijvoorbeeld door slimmer samen te werken met leveranciers, in de keten of minder materiaal te gebruiken. Het hangt er maar net van af wat de doelstellingen zijn van je bedrijf. Hoe duidelijker die zijn, des te beter kan de afdeling of de persoon die verantwoordelijk is voor inkoop deze doelen bereiken.”

Waar begin je als kleine ondernemer, als je je inkoopproces wilt verbeteren?

“Eerst zul je inzicht moeten hebben in waar je geld allemaal naartoe gaat. Vaak is het zo dat 80 procent van je geld naar 20 procent van je leveranciers gaat. Als je dat helder hebt, kun je gaan nadenken over hoe belangrijk deze leveranciers voor jou zijn, en hoe belangrijk jij voor hen bent. Wat wil je van je leveranciers? Waarom betaal je dit bedrijf, krijg je wel wat je verwacht? Wat zou je willen veranderen? Lagere prijzen, een beter product, wil je met ze samenwerken om tot iets nieuws te komen? Met al deze informatie kun je het gesprek aangaan met de leverancier. Je bent dan eigenlijk al aan het onderhandelen.”

Hoe pak je dat aan?

“Belangrijk is het dat je bij een onderhandeling altijd de (eind)klant in gedachten houdt. Wat vindt die belangrijk, waarom komt hij bij jou en niet bij je concurrenten? Goede inkoop is in de hele keten gericht op de eindklant, die mag je nooit uit het oog verliezen. Je moet weten wat jouw positie is in de markt, wie je concurrenten zijn. Wat onderscheidt jou voor je klant? In het mkb staan inkoop en verkoop vaak dicht bij elkaar, soms wordt het zelfs door dezelfde persoon gedaan. Dat helpt om de belangen van de klant voorop te blijven stellen.”

Heb je wel een onderhandelingspositie, als kleine mkb’er?

“Dat hangt natuurlijk af van de relatie tussen jou en je leverancier. Zorg dat je van tevoren weet hoe belangrijk jouw leverancier voor jou is, is hij bijvoorbeeld makkelijk te vervangen? En hoe belangrijk ben jij voor je leverancier? Heb je bijvoorbeeld kennis over de eindklant die hij niet heeft? Voor veel bedrijven is het belangrijk om met veel kleinere partijen samen te werken. Ze worden dan niet te afhankelijk van één grote klant. Jij bent als mkb-bedrijf dus ook belangrijk voor hem.”

Wat is contractmanagement eigenlijk, en wat kan een mkb-ondernemer daarmee?

“Contractmanagement is heel simpel geformuleerd: inzicht in alle afspraken die je hebt gemaakt en deze structureel monitoren. Het is het vervolg op inkoop, je sluit uiteindelijk immers de contracten af. Bij contractmanagement beoordeel je of je wel krijgt wat is afgesproken, denk je na over wat je op de langere termijn wilt, en welke afspraken je daarvoor met leveranciers moet maken. Kan dat wel, met de afspraken die je nu hebt? Misschien wil je je wel op een heel ander product of een andere doelgroep gaan richten. Om te kunnen veranderen, moet je inzicht hebben in waar je nu je geld aan uitgeeft, welke afspraken je hebt gemaakt en tot wanneer die lopen.”

Waarvoor kloppen mkb-ondernemers bij NEVI aan?

“Wij zien dat er ook vanuit het mkb veel interesse is om hun inkoopproces te verbeteren. Opleidingen inkoop en logistiek (NEVI-MIL) of professioneel inkopen (NEVI1 Professional) zijn populair bij mkb’ers. Maar ook praktische eendaagse trainingen over onderhandelen en contractmanagement. Daarnaast zien we dat studenten van opleidingen waar wij een leerstoel of lectoraat sponsoren, bijvoorbeeld worden gevraagd voor hun stage een inkoopafdeling bij een mkb-bedrijf op te zetten.

Wat wil je mkb’ers meegeven?

“Dat inkoop niet alleen gaat om kostenreductie, maar ook om het verlagen van je bedrijfsrisico’s en het creëren van waarde, nieuwe producten introduceren bijvoorbeeld. De inkoper is vaak de verbindende schakel tussen de interne vraag binnen het bedrijf en het contact naar externe partijen, leveranciers. Een hele belangrijke schakel dus.”

Hoe gaat het eigenlijk met inkoop in Nederland?

“Nederland loopt behoorlijk voorop wat inkoop betreft. Binnenkort wordt de ISO-richtlijn 20400 geïntroduceerd voor maatschappelijk verantwoord inkopen. Wij hebben een belangrijke inhoudelijke rol gespeeld in de totstandkoming van deze richtlijn die 145 landen gaan implementeren. De ISO-richtlijn schrijft bedrijven voor om duurzaam, verantwoord in te kopen en bezig te zijn met innovatie. Veel van onze leden herkennen zich er al in: zij kopen al in volgens deze richtlijn. Daar lopen we dus mee voorop en mogen we best trots op zijn.”

Wat is de rol van NEVI hierbij?

“Wij willen vooral kennisontwikkeling en kennisdeling stimuleren en doen aan belangenbehartiging voor de beroepsgroep. We willen inkopers inspireren en stimuleren om een leven lang te blijven leren.”