Ziekte of ongeval; het schrikbeeld van zzp’ers

Is verzekeren de beste oplossing?

02 mei 2018

Elke ondernemer kent goede en slechte tijden, maar wat als je door ziekte of een ongeval ineens langere tijd helemaal niet kunt werken? Minder dan één op de vier zzp’ers verzekert zich tegen arbeidsongeschiktheid.

Zonder inkomen van een partner of een financiële reserve als sparen of beleggen loop je het risico om bij ziekte in de bijstand terecht te komen.

Waarom zzp’ers geen verzekering afsluiten

Werknemers in loondienst zijn automatisch verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Als zzp’er ben je hier zelf verantwoordelijk voor. Toch kiezen steeds minder zzp’ers ervoor om zich te verzekeren. Het aantal zzp’ers met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) daalde van 23,4 procent in 2011 naar 21,9 procent in 2013. Dit bleek uit cijfers van het CBS uit 2016. In verschillende onderzoeken komt naar voren dat hoge kosten een grote rol spelen bij het besluit om geen verzekering af te sluiten. Verzekerde zzp’ers zijn gemiddeld meer dan 4.000 euro per jaar kwijt aan hun aov, dit is een flinke uitgave voor een vangnet waarvan er een reële kans is dat je er nooit gebruik van gaat maken.

Hoe strak span jij je vangnet?

Als je als zzp’er zonder aov door ziekte, een ongeval of andere gezondheidsklachten niet kunt werken, ben je in eerste instantie aangewezen op het inkomen van je partner en je eigen reserves. Zonder partnerinkomen of eigen vermogen om op terug te vallen, komt je als arbeidsongeschikte zzp’er in de bijstand terecht. Het is niet eenvoudig om rond te komen van een bijstandsuitkering, het is dan ook verstandig om toch voor een vangnet te zorgen. Dat kan ook een combinatie zijn, bijvoorbeeld van een aov waarbij een wat lager inkomen verzekerd wordt, zodat er elke maand wat geld overblijft om zelf opzij te zetten.

Flexibel met eigen vermogen

Een voordeel van zelf geld opzij zetten, is dat je het opgebouwde vermogen voor andere doelen kunt gebruiken als je gezond blijft. Denk aan aanvulling op je pensioen of voor het maken van een grote reis na je laatste werkdag. Je kunt ervoor kiezen om vermogen op te bouwen via sparen of beleggen, bijvoorbeeld via Robeco ONE of Robeco LIFE. Voordat je begint met beleggen is het zaak om de financiën goed in kaart te brengen en te zorgen voor voldoende buffer voor onverwachte tegenvallers. Bovendien moet je als belegger bereid zijn om risico te lopen over je vermogen.