Conflicten op het werk zijn nuttiger dan je denkt

Aanvaringen kunnen voordelig uitpakken – als je er goed mee omgaat!

05 maart 2019

Je zou het niet denken, maar een conflict op het werk kan heel positieve effecten hebben. Mits je natuurlijk weet hoe je het moet aanpakken. Met deze 5 tips leer je hoe je op de juiste manier reageert als het botst op de werkplek.

Onderzoekers van de Universiteit Twente stelden vast dat er een relatie is tussen aanvaringen op het werk en innovatie. Vernieuwers zijn vaak proactieve persoonlijkheden; het zijn zelfstandig denkende probleemoplossers die vaak nieuwe initiatieven nemen. Die eigenschappen zorgen er tegelijkertijd voor dat zulke mensen al snel botsen met hun collega’s. Dat komt doordat ze heel specifieke ideeën hebben over de optimale manier van werken. Daarbij willen ze nog weleens zaken ter discussie stellen, en niet alle collega’s zijn daarvan gediend.

Organisaties doen er goed aan zulke botsingen in hun eigen voordeel aan te wenden. Als je beseft dat conflicten nooit helemaal te vermijden zijn, kun je je concentreren op het nut ervan. Botsingen brengen immers vaak problemen aan de oppervlakte die kunnen worden opgelost. Vernieuwers en innovatieve ideeën zijn voor elke onderneming nuttig en als het stof eenmaal is opgetrokken, kun je van conflicten ook veel leren over jezelf en de mensen met wie je samenwerkt. We geven je 5 tips: zó leer je op de meest effectieve manier met conflicten om te gaan.

1. Grijp op tijd in en hou de voortekenen in de gaten

Conflicten komen zelden zomaar uit de lucht vallen. Er zijn vaak tekenen aan de wand. Een groter ziekteverzuim bijvoorbeeld, of mensen die hun targets of deadlines opeens niet meer halen zonder dat duidelijk is waarom. Voor managers zijn dat signalen: let extra op! Zulke afwijkingen van de normale gang van zaken kunnen duiden op onderhuidse problemen. Je kunt ervoor kiezen die signalen te negeren en de zaak op zijn beloop te laten, maar dat leidt meestal alleen maar tot meer ellende. Direct ingrijpen is de beste oplossing. Daarbij is het heel belangrijk dat er in het bedrijf een open cultuur heerst, waarin de managers precies weten wat er bij hun medewerkers speelt.

2. Denk in oplossingen

Een conflict lost zichzelf niet op. En loopt het uit de hand omdat er bijvoorbeeld andere afdelingen bij betrokken raken, dan zijn de rapen gaar en wordt het des te moeilijker om de schade te beperken. Het is dus essentieel om een conflict binnen de perken te houden en dat doe je door meteen een oplossing te bedenken voor wat er speelt. Nogmaals, het is geen schande als er problemen in een team ontstaan. Maar een goede leider laat zo’n probleem niet op zijn beloop. Het zou alleen maar groter en schadelijker worden. Elke organisatie die vernieuwing hoog in het vaandel heeft staan, zal te maken krijgen met conflicten; de kunst is om in zo’n conflict de kans te zien.

3. Laat emoties nooit onbeantwoord

Emoties zijn voor velen lastig om mee om te gaan. Het is vaak gemakkelijker – en voor het gevoel veiliger – om ze te negeren en in plaats daarvan aan de hand van rationele argumenten te werken. Maar wie emoties als angst en woede niet negeert maar erkent, er inhoudelijk op reageert en luistert naar de boodschap erachter, zal merken dat de situatie veel minder explosief wordt. Er ontstaat ruimte om verder te werken aan oplossingen.

4. Behandel alle partijen eerlijk

Onderzoek heeft aangetoond dat mensen die bij conflicten op het werk betrokken raken, kunnen accepteren dat de oplossing van dat conflict in hun nadeel is – als ze maar overtuigd zijn van de rechtvaardigheid van het proces waarin die oplossing is gevonden. Het gevoel rechtvaardig en met respect te zijn behandeld is veel belangrijker dan als winnaar uit het conflict komen.

5. Wees concreet, spreek vanuit jezelf

Kies een rustig moment en geef aan waar je mee zit. Spreek vanuit jezelf door te vertellen wat het probleem voor jou betekent, welk effect het op je heeft en waarom dat zo is. Geef heldere voorbeelden en laat ook zien van welke oplossingen je gelooft dat ze voor jou kunnen werken. Laat je niet verleiden om oude koeien uit de sloot te halen, luister naar de ander en geef die de ruimte om op jouw verhaal te reageren. Maak de gemeenschappelijke belangen leidend. Op deze manier zorg je voor een sfeer van vertrouwen en die zorgt ervoor dat je samen verder kunt.

Dit artikel is gemaakt door de Baak, hét trainingsinstituut voor leiderschap en persoonlijke ontwikkeling.

In de huidige tijd bepaalt vooral wie jij bent als mens, je succes. Wil jij jezelf als leidinggevende of professional verder ontwikkelen? In de trainingen van de Baak dagen we je uit om stappen te zetten in ‘Human Excellence’.