Voorkom zwakke plekken in je bedrijfsnetwerk

Denk eens aan printers! Voldoen aan AVG biedt ook kansen!

27 augustus 2018

Binnenkort wordt privacy potentieel een bedrijfsrisico. Dat zal het geval zijn vanaf 25 mei, als de AVG van kracht wordt. Alle bedrijven, van multinational tot eenmansbedrijf, zijn verplicht te voldoen aan strikte privacyregels die gelden voor alle aspecten van het verzamelen, bewerken en bewaren van persoonsgegevens. Organisaties die hun zaakjes niet op orde hebben, kunnen rekenen op forse boetes. Weleens gedacht aan de kwetsbaarheid van printers?

Kyocera - AVG

IT-maatregelen treffen is een must

Even een korte uitleg. De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, internationaal ook wel bekend als GDPR (General Data Protection Regulations) verplicht ondernemingen om de beveiliging, integriteit, authenticiteit en beschikbaarheid van persoonsgegevens permanent te garanderen. Dat betekent dat er organisatorische en technologische maatregelen noodzakelijk zijn. Bij organisatorische maatregelen moet je denken aan het aanstellen van een functionaris die specifiek verantwoordelijk is voor (de veiligheid van) het gegevensbeheer en het trainen van personeel op de manieren waarop je informatie veilig kunt gebruiken, bewaren en verzenden.

Logischerwijs zijn de technologische maatregelen – en daar gaat het nu even over – vooral IT-gerelateerd. Dan denk je al snel aan het voorkomen van datalekken en hacken, door het afschermen van digitale toegang voor onbevoegden, firewalls, antivirussoftware en andere beschermende maatregelen om je eigen netwerken, servers en apparaten waar je medewerkers gebruik van maken te beschermen. We hebben het over pc’s, laptops, tablets en smartphones. Vaak wordt echter iets belangrijks vergeten: ook kantoorprinters kunnen een veiligheidsrisico zijn.

Zwakke schakel

Moderne printers die scannen, kopiëren en printen (ook wel multifunctionals of MFP’s genoemd) maken deel uit van het bedrijfsnetwerk; het zijn intelligente netwerkapparaten met een scherm, een toetsenbord, een harde schijf (waarop mogelijk gevoelige gegevens worden opgeslagen) en een eigen besturingssysteem. Cybercriminelen mikken vaak op de zwakste schakels in een netwerk; printers behoren tot de apparaten die ze op de korrel nemen in hun pogingen om bedrijfsgegevens te stelen of aanvallen op het bedrijfsnetwerk te doen.

Niet iedereen is zich ervan bewust dat ook MFP’s gevoelige informatie kunnen bevatten en bewaren. Gelukkig is het prima mogelijk om moderne MFP’s adequaat te beschermen tegen aanvallen van buitenaf én veiligheidsrisico’s van binnenuit. De meeste machines hebben ingebouwde beveiligingsfuncties en zijn daarnaast door aanvullende, verbeterde methoden voor gegevensbescherming binnen de organisatie verder te beveiligen. Zo maak je het onbevoegden vrijwel onmogelijk om via MFP’s een bedrijfsnetwerk binnen te sluipen. Bovendien zorg je ervoor dat als ze daar toch in slagen, ze er geen of zo weinig mogelijk schade kunnen aanrichten.

Actie levert meer op dan veiligheid alleen

Niets doen is geen optie. Hoe je het ook wendt of keert, de AVG betekent dat je je IT-netwerk en -apparatuur goed tegen het licht moet houden. Dat zal veel tijd en energie vergen.

Tegelijkertijd biedt het ook kansen. Want om te voldoen aan de aangescherpte privacyregels van de AVG wordt het noodzakelijk dat je inventariseert op welke manier persoonlijke informatie binnen je bedrijf wordt verzameld en verwerkt. Je moet in kaart brengen hoe medewerkers die informatie bewaren en beveiligen en op welke manier zij er gebruik van maken. En daarnaast hoe externe partijen als leveranciers, dienstverleners en klanten er gebruik van maken. Door al die processen tegen het licht te houden en, waar nodig, te stroomlijnen, automatiseren of wijzigen bereik je dat mensen efficiënter met de gegevens omgaan en dat veiligheidsrisico’s en onveilige processen uit de keten verdwijnen.

Dat maakt van de AVG een kans om je organisatie slagvaardiger en effectiever te maken, stevige kostenbesparingen te boeken en daardoor een betere concurrentiepositie te creëren.