Dit moet er in een sommatiebrief staan

In 2018 zijn de voorwaarden veranderd.
Een boze brief waarin je oproept tot betalen heet ook wel een sommatiebrief. In dit artikel lees je wat er in moet staan en wat er is veranderd in 2018.

De inhoud van een sommatiebrief lijkt makkelijk, maar als je naast de hoofdsom ook de wettelijke (handels)rente en incassokosten wilt (kunnen) ontvangen, zorg dan voor de (juridisch) juiste inhoud.  Op internet vind je veel voorbeelden van sommatiebrieven, alleen voldoen deze lang niet allemaal aan de eisen van de wet. 

Update van 2017 naar 2018

Het gerechtshof in Den Haag deed in september 2017 uitspraak  over de termijn van een sommatiebrief. In de uitspraak ECLI:NL:GHDHA:2017:2635 overweegt het Hof over de sommatietermijn in de sommatiebrief

Atikel 6:96 lid 6 BW houdt in, kort gezegd, dat [geïntimeerde] pas buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd kan worden nadat hij vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag nadat de aanmaning door [geïntimeerde] is ontvangen.

Indien in de aanmaning een te vroege dag van aanvang of van einde van die veertiendagentermijn is aangewezen, voldoet de brief niet aan de eisen van artikel 6:96 lid 6 BW. In dat geval zijn geen buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. (Zie Hoge Raad, 25 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2704).

Wat bedoelen ze daarmee?

Vollgens het Hof voldoet de aanmaning dat een debiteur het verschuldigde “binnen 16 dagen na heden” moet betalen, bij gebreke waarvan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn, dus NIET. Deze in deze brief gestelde termijn (16 dagen na datering van de brief) voldoet niet aan het vereiste dat de ontvanger van de aanmaning een termijn moet worden gegund van veertien dagen, aanvangend de dag na ontvangst van de brief.

Het hof en wet gaan namelijk uit van de ontvangsttheorie. En het Hof vond dus ook dat, als de sommatiebrief niet aan de eisen van artikel 6:96 lid 6 BW voldoet, geen buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd!

Sommatiebrief: dit moet er in staan

  1. De verschuldigde hoofdsom, met als bijlage bij voorkeur bewijs van bijv. de niet betaalde factuur;
  2. Sommatie tot betaling hoofdsom uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de sommatiebrief;
  3. Bij niet (tijdige) betaling zijn de buitengerechtelijke incassokosten ad EUR,-- verschuldigd + idem sommatie tot betaling (zie punt 2);
  4. Bij niet (tijdige) betaling is de wettelijke rente (berekend vanaf de vervaldatum/verzuim) verschuldigd + idem sommatie tot betaling (zie punt 2);
  5. Bij niet (tijdige) betaling van hoofdsom/ buitengerechtelijke incassokosten/rente aankondigen dat de vordering uit handen wordt gegeven aan een incasso advocaat.

Om de dag van ontvangst van de sommatiebrief door debiteur te kunnen bewijzen, is mijn advies de sommatiebrief steeds met (digitale) handtekening van ontvangst aan debiteur te verzenden (de sommatiebrief is eenvoudig te volgen met “track & trace”). Of evt. via email met ontvangst en – leesbevestiging aan debiteur.

Dit laatste kan mijns inziens alleen volstaan als de ontvangst en – leesbevestiging van de ontvanger, na ontvangst van de sommatiebrief/email, volgen en liefst ook nog “een teken van leven” van de debiteur in de vorm van zijn of haar reactie op de sommatiebrief per email.

Zo bereken je de hoogte incassokosten

De hoogte van de incassokosten volgt uit art. 2 van het “Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten":

  • - 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2500 van de vordering;
  • - 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2500 van de vordering;
  • - 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5000 van de vordering;
  • - 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000 van de vordering;
  • - 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6775.

Sommatiebrief op laten stellen door een VIA advocaat

De VIA staat voor Vereniging van incasso- en procesadvocaten. Incasso- en procesadvocaten die lid zijn van de VIA zijn door strikte opleidingseisen altijd op de hoogte van de nieuwste wet- en regelgeving. Zij kunnen middelen hanteren die incassokantoren en deurwaarders niet mogen toepassen. 

Dit artikel is geschreven door Enno Schets van Schets Advocatuur. Meer weten over de juridische zaken rondom ondernemen? Neem dan eens een kijkje op de Juridische Desk.


Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten