5 tips voor een succesvolle incompanytraining

Zo zorg je voor blijvende resultaten

04 juni 2019

Een speciaal voor jouw onderneming samengestelde cursus, gebaseerd op de wensen en eisen vanuit de organisatie. Dat is een incompanytraining. Het gaat altijd om maatwerk, wat voor goede resultaten zou moeten zorgen. Helaas is dit niet altijd het geval. En dat is zonde. Daarom zetten we 5 tips op een rij die van jouw incompanytraining een succes maken.

Er zijn verschillende soorten incompanytrainingen:

  • Team Development

  • Management Development

  • Talent Development

In alle gevallen gaat het om maatwerk. Voorkom dat dit maatwerk dat de plank mis slaat. Met deze 5 tips helpen we je om van elke incompanytraining een succes te maken.

1: Focus op de praktijk

Om een training ook na de training te laten werken, moet hij aansluiten op de dagelijkse praktijk. Het gaat er bij de training om dat processen of samenwerkingsverbanden verbeterd worden. Dit betekent niet alleen theoretische kennis delen,  maar ook (juist!) werken aan het actief veranderen van gedrag, processen en problemen op de werkvloer. Zodra mensen niet alleen leren, maar ook ervaren dat zulke veranderingen werken – en dat er zelf, als afdeling of als bedrijf voordeel van hebben, komt een training echt tot leven.

2: Zorg voor brede betrokkenheid

Om een trainingsprogramma door te kunnen voeren in de organisatie is het belangrijk om naast de betrokkenheid van de deelnemers aan de training ook die van het netwerk om hen heen te stimuleren. Denk aan collega’s, directe managers, ondersteunende afdelingen en topmanagers. Je kunt mensen uit dat netwerk bijvoorbeeld inzetten als mentor, sparringpartner, gastspreker of bij de jurering van trainingsopdrachten.

3: Het draait om de mensen

Vaak ligt de nadruk bij incompanytrainingen op het bereiken van algemene bedrijfsdoelen; alle deelnemers moeten naar hetzelfde vooraf vastgestelde competentieprofiel toegroeien. Maar daarbij moet je niet vergeten dat deze algemene doelen in evenwicht moeten zijn met de persoonlijke doelen en ontwikkeling van de individuele deelnemers. Iedereen loopt immers tegen unieke ervaringen en problemen in zijn eigen (werk)omgeving aan. Dat vraagt om een aanpak die van ieder persoon een betere werknemer kan maken. Een goede training geeft ruimte aan die behoefte.

4: Omarm vernieuwing

Als het doel van een trainingsprogramma is om mensen motiveren om zichzelf te vernieuwen en ontwikkelen, moet de opzet van het programma daar ook naar zijn. Kies je voor een programma waarin vernieuwing geen rol speelt, dan zullen de deelnemers niet worden gestimuleerd tot verandering en blijven ze bij het bekende, bij de routine waar je ze juist uit wilt halen. Maak je de training uitdagend en vernieuwend, dan komt de boodschap veel beter over. Als je de deelnemers vraagt om meer ondernemerschap te tonen, maar daar tegelijkertijd een boel regels en instructies aan hangt, krijg je weinig ondernemerschap terug. Geef je de deelnemers echter een fictief budget en laat je binnen de training een goed idee uitwerken tot een ondernemersplan - waarvan het beste daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden -  dan zal je merken dat de training een doorslaand succes is.

5: Houd rekening met de bedrijfsdynamiek

Een incompanytraining moet alle aspecten van het bedrijf omvatten, niet alleen de formele organisatie. Vaak draait een training om functies, verantwoordelijkheden en regels. Maar de bedrijfscultuur en -mentaliteit zijn minstens net zo belangrijk. De nieuwe CEO wil bijvoorbeeld verandering, maar de medewerkers kijken nog even de kat uit de boom. De directie verlangt van de werknemers meer ondernemerschap, maar binnen de bedrijfscultuur worden fouten keihard afgestraft. Binnen elke organisatie botsen deze werelden nogal eens – in een training moeten ze juist worden samengebracht. Onuitgesproken emoties en gedachten kunnen in dergelijke situaties anders de overhand krijgen en weerstand creëren. En weerstand  houdt elke verandering tegen. Een succesvol incompanytraject erkent en doorgrondt deze verborgen dynamiek en houdt er rekening mee.

Dit artikel is gemaakt door de Baak, hét trainingsinstituut voor leiderschap en persoonlijke ontwikkeling.

In de huidige tijd behaal je vooral succes door goede en slimme samenwerking. De Baak verzorgt incompanytrainingen waarbij mensen groeien op professioneel én persoonlijk vlak en waarin werken en leren altijd verbonden zijn. Jouw organisatie- en ontwikkelvraag staan daarbij centraal. We werken met bewezen methodes en met ervaren trainers die jouw organisatie begrijpen. 

Ben jij klaar voor een incompanytraject met de Baak?