Zet in op duurzame inzetbaarheid

Door: Geerke Hopman, bedrijfsmaatschappelijk werker

22 november 2018 04 juni 2019

Bijna één miljoen mensen in Nederland heeft last van werkstress. Eén op de zeven Nederlanders heeft het gevoel tegen een burn-out aan te lopen. Dit kan leiden tot zogenoemd psychisch verzuim. In dit artikel wordt besproken hoe psychisch verzuim wordt veroorzaakt. En belangrijker: hoe jij als werkgever bij kunt dragen aan duurzame mentale belastbaarheid.

Burnout bij personeel herkennen

Oorzaken psychisch verzuim

Psychisch verzuim wordt veelal veroorzaakt door:

  • Psychosociale arbeidsbelasting: het gaat hier om emotioneel zwaar werk, hoge taakeisen en ongewenste omgangsvormen zoals pesten.

  • Beperkte autonomie op het werk. De werknemer functioneert minder zelfstandig, bijvoorbeeld naarmate hij of zij ouder wordt.

Waarom inzetten op duurzame mentale inzetbaarheid?

Bij duurzame mentale inzetbaarheid gaat het om het vermogen om op een gezonde manier met werkdruk om te gaan. Wanneer de psychosociale arbeidsbelasting lager is, groeit de mentale inzetbaarheid. Uit onderzoek blijkt dat mensen op hun werk productiever zijn als ze gelukkig zijn. Zij leveren dan wel tot twaalf procent meer output. Als ze op het werk gerespecteerd worden, geconsulteerd en betrokken worden bij beslissingen, zijn ze geneigd harder te werken en melden ze zich minder snel ziek. Als werkgever kun je hier een belangrijke rol in spelen.

Psychisch verzuim voorkomen

De omgeving heeft veel invloed op hoe iemand zich voelt, in negatieve zin, maar ook in positieve zin. Het is mogelijk de omgeving zo in te richten, dat hij geen risico vormt, maar juist een positieve invloed heeft.

Een paar tips voor werkgevers:

  • Creëer een prettige werksfeer, waar onderling respect heerst en waardering voor elkaar wordt geuit. Hiervoor kunnen werknemers en werkgevers samen hun verantwoordelijkheid nemen.

  • Sociale steun van collega’s en leidinggevenden kan emotionele uitputting verkleinen. Geef hiervoor de ruimte.

  • Bied meer autonomie in het werk door bijvoorbeeld de mogelijkheid te bieden om thuis te werken.

  • Door de komst van de smartphone zijn we 'altijd verbonden'. Dit brengt stress met zich mee. Laat werknemers een duidelijk onderscheid maken tussen het gebruik van ICT als consument en het gebruik ervan als leermiddel/denkwerk.

  • Geef dagelijks ruimte voor het echte breinwerk, totaal losgekoppeld van alle verstoringen. Laat e-mails en andere boodschappen het belangrijker denkwerk niet in de weg zitten.

  • De sleutel ligt in het creëren van een werkklimaat waarin ieder op zijn of haar eigen manier kan meedoen. Dit zonder dat iedereen in hetzelfde stramien wordt gedwongen, en zonder dat mensen zich afgedankt voelen. Als iedereen zich thuis voelt, zichzelf kan zijn, en zich gewaardeerd weet, dan staat men ook meer open voor anderen. Zo kunnen diverse groepen medewerkers elkaar aanvullen, in plaats van beconcurreren. Dat bevordert het welbevinden van werknemers, reduceert ziekteverzuim in het bedrijf, en draagt bij aan betere integratie van verschillende groepen in de samenleving.

Ook inzetten op duurzame mentale inzetbaarheid?

De bedrijfsmaatschappelijk werkers van ArboNed kunnen je hierbij helpen, zodat je (langdurige) uitval kunt voorkomen. Klik hier voor meer informatie.