6 MKB-tips voor een sterk verzuimbeleid

17 december 2018 04 juni 2019

Het gemiddeld ziekteverzuim in het mkb was vorig jaar 3,5%. Dat is een stijging ten opzichte van het jaar daarvoor en die stijging zette zich in 2018 voort. In het eerst half jaar was al sprake van een gemiddeld verzuim van 3,8%. Goed verzuimbeleid kan ondernemers helpen het verzuim te verlagen. Met de volgende zes tips helpen we je op weg.

1. Stel een verzuimbeleid op. Inkoppertje? Niet helemaal. Want er zijn in het mkb genoeg bedrijven die er nog geen hebben. In het verzuimbeleid leg je vast hoe er binnen jouw bedrijf met verzuim wordt omgegaan. Welke stappen volgen na een ziekmelding? Wat zijn de rechten en de plichten van de werkgever? En wat die van de werknemer? Zo weet iedereen wat hij in het geval van ziekte moet doen. Wat er nog meer in moet staan lees je hieronder.

2. Stel een basiscontract op. Wie personeel in dienst heeft, is verplicht een basiscontract aan te gaan met een arbodienst. Aan welke eisen dit contract moet voldoen lees je hier. In je verzuimbeleid beschrijf je hoe je basiscontract geregeld is en waar je medewerkers terecht kunnen als ze hier meer over willen weten.

3. Maak afspraken met je bedrijfsarts. Je werknemers hebben recht op een open spreekuur bij een bedrijfsarts. En niet alleen dat; je bent verplicht ze erop te wijzen. Bovendien moet de arts vrije toegang hebben tot de werkvloer. Ook wordt van je verwacht dat je een samenwerking faciliteert tussen een preventiemedewerker of medezeggenschap en de bedrijfsarts. Leg alles wat je hierover afspreekt vast in je verzuimbeleid. Dan vergeet je zelf ook niet hoe het ook alweer zat.

4. Beschrijf de rol van de preventiemedewerker. De preventiemedewerker is iemand die de organisatie goed en van binnenuit kent. Hij of zij signaleert problemen en kan tijdig adviseren. Je bent wettelijk verplicht er één aan te stellen, maar als het goed is zul je vanzelf merken hoe belangrijk deze medewerker is in het voorkomen van verzuim. In de Checklist wijzigingen Arbowet lees je meer over wat je moet regelen en wat je daarover opneemt in je verzuimbeleid.

5. Maak een planning voor RI&E en PMO. Iedereen met personeel in dienst in verplicht een Risico-inventarisatie en –evaluatie te doen. Hierin onderzoek je of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor je medewerkers én welke maatregelen er nodig zijn om problemen te voorkomen. Periodieke inventarisatie is een belangrijk onderdeel van je verzuimbeleid.

PMO staat voor preventief medisch onderzoek. Het geeft je medewerkers inzicht in hun energieniveau, welbevinden, leefstijl, werkvermogen en arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico’s. Het aanbieden van een PMO is verplicht volgens de Arbowet. Op basis van hun persoonlijke onderzoeksresultaten krijgen alle werknemers een adviesgesprek. Hiermee worden dus niet alleen eventuele problemen inzichtelijk gemaakt, maar ook oplossingen geboden. Jij als werkgever kunt kiezen voor een groepsrapportage (vanaf 15 deelnemers), inclusief advies. Daarmee wordt de anonimiteit van je werknemers gewaarborgd, maar heb jij alle handvatten om je werknemers gezond te houden.

6. Krijg controle over je verzuim. Met een cursus verzuimmanagement verdiep je je kennis rond het thema verzuim. Je leert verzuim effectief beheersen en beperken.

ArboNed en MKB-Nederland werken samen om het stijgend verzuim in het MKB tegen te gaan. ArboNed is daarom sinds juli 2018 officieel kennispartner van MKB-Nederland.