Voorkom ziekteverzuim met deze 5 tips

Het gemiddelde verzuim in Nederland van werknemers in het mkb stijgt de laatste jaren. Een zorgelijke ontwikkeling, die ook nog eens een hoop geld kost. Gemiddeld kost één verzuimdag 250 euro. We delen vijf tips met je om je werknemers gezond en gelukkig te houden.
1. Zorg voor een goed verzuimbeleid
Wanneer een werknemer zich ziek meldt, is het zaak zo snel mogelijk duurzaam terug te keren naar de werkvloer. Een goed verzuimbeleid stimuleert de werknemer om actief met zijn herstel aan de gang te gaan.
 
In je verzuimbeleid beschrijf je hoe jouw onderneming omgaat met verzuim. Welke stappen moeten er worden genomen? Welke rechten en plichten hebben werkgever en werknemer? Wat kun je doen om de re-integratie te bevorderen? En welke preventieve maatregelen kun je nemen? Zo leg je hier bijvoorbeeld afspraken vast over de (wettelijk verplichte) Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) en over een Preventief medisch onderzoek onder je medewerkers.
 
Meer weten over verzuimbeleid? We stelden een lijstje op van zes tips.
 
2. Creëer een veilige werkvloer
Wie goed weet wat de risico’s op de werkvloer zijn, kan verzuim voorkomen. Met een Risico-inventarisatie en –evaluatie breng je de risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn in kaart en weet je hoe je ze moet aanpakken. Verandert de bedrijfssituatie, doe dan een nieuwe RI&E.
 
3. Bevorder het werkplezier
Blije medewerkers zijn productiever, maken minder fouten en melden zich minder vaak ziek. Betrokkenheid bij het werk en steun van de leidinggevende maakt ze bovendien beter bestand tegen stress. Met soms kleine aanpassingen in afspraken of taken, kun je als werkgever al een groot verschil maken.
 
Een Preventief medisch onderzoek (PMO) kan aan het licht brengen welke kleine aanpassingen dat zijn. Het aanbieden van een PMO aan je werknemers is verplicht, maar levert vooral veel bruikbare informatie op. Via een digitale vragenlijst en persoonlijke gesprekken wordt inzichtelijk hoe jouw organisatie er volgens de medewerkers voor staat op het gebied van gezondheid, werkomgeving en werkplezier. Het levert jou en hen aanknopingspunten om de werkomstandigheden te verbeteren.
 
4. Wijs een preventiemedewerker aan
Een preventiemedewerker zet zich binnen een bedrijf in om ongevallen en verzuim te voorkomen. Hij helpt je organisatie gezond te houden. Meestal is het een vaste medewerker die deze taak op zich neemt naast zijn gebruikelijke taken. Heb jij er al één aangesteld? Houd er rekening mee dat je dat wettelijk verplicht bent.
 
5. Verdiep je in verzuimmanagement
Met de training Verzuimmanagement weet je alles wat je als ondernemer nodig hebt over verzuimmanagement. Leer hoe je je medewerkers binnen de organisatie en met de leidinggevenden kunt stimuleren om verzuim te beheersen en te beperken.
 
Om het stijgend verzuim in het mkb tegen te gaan, bundelen ArboNed en MKB-Nederland de krachten. ArboNed is per juli 2018 op het gebied van verzuim officieel kennispartner van MKB-Nederland.

Dossiers

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten