Financiering voor innovatieve start-ups

Wat zijn de mogelijkheden?

14 april 2020

Je hebt een fantastisch en innovatief idee en je wilt dit verder onderzoeken en ontwikkelen. Het ontbreekt je alleen aan kapitaal om dit te doen. Welke financieringsmogelijkheden biedt de overheid jou als start-up? En zijn er subsidies om een nieuw bedrijf te beginnen?

Financieringsvormen voor innovatie

Subsidies om een nieuw bedrijf te beginnen zijn er in verschillende vormen en maten. Welke startup subidies er zijn, lees je hieronder. 

Vroegefasefinanciering (VFF)

Met behulp van een lening uit de Vroegefasefinanciering kun je een werkend prototype ontwikkelen en marktonderzoek uitvoeren of een businessplan maken. Zo breng je je idee net die belangrijke stap verder. Deze subsidie voor starters is speciaal bedoeld voor mkb’ers, innovatieve starters en academische/hbo/TO2-starters.

WBSO

De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een fiscale innovatieregeling voor bedrijven die ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoeren. De WBSO vergoedt een deel van de (loon)kosten en uitgaven van je R&D-project. Startende bedrijven kunnen extra profiteren en zelfstandig ondernemers krijgen een vaste aftrek.

Innovatiekrediet

Als je werkt aan een veelbelovende en uitdagende innovatie met een goed marktperspectief, kun je in aanmerking komen voor het Innovatiekrediet. Dit krediet is speciaal bedoeld voor technische en klinische ontwikkelingsprojecten. Ook als start-up kun je hiervan gebruikmaken.

Seed Business Angel fonds

Als creatieve of technische start-up kun je misschien wel een beroep doen op een zogenaamd ‘Seed-fonds’. De helft van het kapitaal in zo’n fonds wordt door private investeerders ingebracht en de andere helft door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De ‘business angels’ kunnen jou als start-up bovendien bijstaan met hun kennis, netwerk en ervaring.

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Met behulp van de Borgstelling MKB-kredieten kun je als mkb’er met goede bedrijfsperspectieven bij de bank meer lenen dan je op basis van je eigen middelen zou krijgen. De overheid staat dan garant voor een deel van de lening. Voor start-ups zijn er extra gunstige voorwaarden.

Extra tip

Via de MIT-regeling (Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren) kun je een aanvraag doen voor haalbaarheidsprojecten, kennisvouchers en R&D-samenwerkingsprojecten. Ook als start-up kun je hier veel aan hebben. Let op: voor de verschillende onderdelen van deze regeling kun je alleen in bepaalde periodes een aanvraag doen.

Start-up regelingen 2020

Meer informatie over welke start-up subsidies er zijn en wat deze innovatie subsidies voor starters inhouden, vind je op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).