Bied jij je personeel nu een vast contract vanwege de WAB?

02 april 2020

Mensen in vaste dienst worden vanaf 1 januari 2020 goedkoper, terwijl tijdelijke arbeidskrachten duurder worden. De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) zorgt er namelijk per 1 januari voor dat een vast dienstverband financieel aantrekkelijker wordt.

Voldoe jij aan de WAB?

Gemiddeld betalen werkgevers nu zo’n 19,5% aan werkgeverspremies voor tijdelijke en vaste mensen. In 2020 komen de gemiddelde werkgeverslasten voor tijdelijk personeel uit op 23,9 %, terwijl dat percentage voor vast personeel naar 18,9% wordt verlaagd. Dat komt omdat de Awf-premie die je voor vast personeel moet betalen vanaf volgend jaar 5% lager is dan voor tijdelijk personeel. 

Moet je als ondernemer nu iedereen een vast contract aanbieden of loop je dan onnodig risico? Denk in ieder geval na over het volgende:

Bereken het verschil

Hoe groot het verschil voor jou als werkgever nu precies gaat worden, hangt af van hoeveel tijdelijk en vast personeel je in dienst hebt. Je kunt als werkgever zelf gemakkelijk het verschil uitrekenen, via deze tool bijvoorbeeld. Na het maken van die kostenberekening kun je vanuit financieel oogpunt nadenken over de verdeling tussen tijdelijk en vast personeel. 

Wie is cruciaal voor je bedrijf?

Anticipeer op een terugval in opdrachten, orders of het wegvallen van klanten. Als je dan moet afslanken, kom je lastiger van mensen af. “Kijk daarom naar de functies die cruciaal zijn voor jouw bedrijf,” aldus arbeidsrechtadvocaat Vera Kuppens van Kamerbeek Advocaten. “Die mensen kun je best een vast contract bieden. Maar de mensen over wie je twijfelt en diegene met functies die je wat makkelijker kunt missen in mindere tijden, kun je misschien beter op tijdelijk laten staan.”

Ontslag met wederzijds goedvinden

Het voordeel van een tijdelijk contract is dat je niet in actie hoeft te komen als je iemand wilt of moet laten gaan. Mocht je onverhoopt toch afscheid moeten of willen nemen van een vaste medewerker, dan hoeft dit echt niet altijd via het UWV of de rechter te verlopen. Schat zelf in of je er met je mensen uit zou komen als je met hen in gesprek gaat. Bij ontslag met wederzijds goedvinden hoort een vaststellingsovereenkomst en bijbehorende ontslagvergoeding, maar daarmee houd je zelf wel grip op de uitkomst. Dit kost je in de regel minder energie en tijd dan een gang naar de rechter. 

Meer weten over de ontslagvergoeding bij ontslag met wederzijds goedvinden? Lees het artikel over Ontslagvergoeding berekenen.

Als iemand langdurig ziek wordt

Bij het omzetten van tijdelijk naar vast gaat het risico op loondoorbetaling van zieke medewerkers omhoog. Is je vaste medewerker langdurig ziek, dan moet je als werkgever tenminste 70% van het laatstverdiende loon doorbetalen voor maximaal 2 jaar. Bij een tijdelijke kracht is die periode hooguit de lengte van het resterende contract. De combinatie van uitval van een medewerker én de doorbetaling kan juist voor kleine bedrijven een behoorlijk gat in de liquiditeit slaan. Al kun je hier natuurlijk ook een verzuimverzekering voor afsluiten.