Wat houdt de Bbz voor oudere zelfstandigen met een niet-levensvatbaar bedrijf in?

En wanneer kun je er beroep op doen?

20 februari 2020

Zelfstandigen van 60+ met tijdelijke financiële problemen kunnen een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Op deze manier kunnen ze het voortbestaan van hun bedrijf redden. Maar wat als het bedrijf niet levensvatbaar is? Bestaat er dan ook recht op de uitkering?

Als ondernemer kan het zakelijk een tijdje tegenzitten. Als je bedrijf niet meer levensvatbaar is, kun je onder voorwaarden hulp krijgen vanuit de gemeente. Je kunt een uitkering aanvragen of bedrijfskapitaal. 

Uitleg recht op een Bbz-uitkering met een niet-levensvatbaar bedrijf

Er zijn mogelijkheden om voor deze uitkering in aanmerking te komen, maar de regeling staat maar open voor een select aantal mensen. Je moet namelijk vóór 1 januari 1960 geboren zijn. Je moet dus minimaal 60 jaar oud zijn. Ook moet je voldoen aan het urencriterium. Het inkomen dat je verdient met je onderneming moet lager zijn dan de bijstandsnorm.

Aanvullende eisen zijn:

  • Voordat je aanvraagt heb je minimaal 10 jaar als zelfstandige gewerkt;

  • Het bruto inkomen uit de onderneming is gemiddeld ten minste €8.068 per jaar.

Wat krijg je als je in aanmerking komt voor een Bbz?

Met een Bbz-uitkering krijg je een aanvulling tot het bijstandsniveau. Hierbij wordt er ook gelet op het inkomen van je partner. Ook de hoogte van je vermogen kan een rol spelen.

Een Bbz voor het verkrijgen van een bedrijfskapitaal

Je kunt ook kapitaal krijgen om te investeren in de eigen onderneming. Hiervoor gelden voorwaarden die per individu worden opgesteld. Een aanvraag voor bedrijfskapitaal is altijd maatwerk voor de gemeente. Als je wordt afgewezen voor deze aanvraag, kun je aankloppen bij de rechtbank en bij de Centrale Raad van Beroep.