Hoe verloopt een ontslagprocedure bij de kantonrechter?

Ontslagprocedure na conflict met je medewerker

25 januari 2013

Je hebt een conflict met je medewerker dat zó uit de hand is gelopen dat je hem of haar het liefst ontslaat. Maar, dat kan niet zomaar! Je moet eerst langs het UWV WERKbedrijf of de kantonrechter. Hoe doe je dat?

Waar verloopt de procedure?

Als werkgever mag je kiezen om een ontslagprocedure via het UWV WERKbedrijf te laten verlopen of via de kantonrechter. De procedure via het UWV loopt meestal zonder jurist of advocaat. Bij de kantonrechter is meestal een advocaat betrokken. Juridisch advies is bij de sector kanton niet verplicht, maar wel aan te raden.

Hoe verloopt de procedure?

De procedure start door een verzoekschrift bij de kantonrechter in te dienen. Zo’n verzoekschrift kan je zelfstandig schrijven in een eenvoudige vorm. Je kan er ook voor kiezen om het verzoekschrift op te laten stellen door een jurist. Dit is aan te raden. Een jurist kan je goed adviseren en verdedigen tijdens de zitting. Hij of zij heeft er tenslotte voor gestudeerd. De MKB Servicedesk kan je helpen met het inschakelen van een jurist bij jou in de buurt. Wij hebben betrouwbare partners en bieden aantrekkelijke kortingen.

Wat moet er in een verzoekschrift staan?

In het verzoekschrift moet gemotiveerd aangegeven worden waarom je de arbeidsovereenkomst van deze werknemer wil beëindigen. Ook kunt je in dit verzoek aangeven of je vindt dat de werknemer daarbij recht heeft op een ontslagvergoeding. Het verzoekschrift moet worden ingediend bij de sector kanton van de rechtbank.

Wat kan er in een verweerschrift staan?

Als je het verzoekschrift hebt ingediend, wordt de werknemer door de rechtbank uitgenodigd om binnen enkele weken een verweerschrift in te dienen. Met dit verweerschrift krijgt de werknemer de gelegenheid om zijn of haar kant van het verhaal te vertellen. Ook kan de werknemer in het verweerschrift aangeven waarom hij of zij vindt dat je bij het ontslag een ontslagvergoeding moet betalen. Jij en je werknemer krijgen van de rechtbank vervolgens een uitnodiging om op de rechtbank te verschijnen om de zaak mondeling toe te (laten)lichten.

Wat kan de kantonrechter beslissen?

De kantonrechter moet vaststellen of het verzoek tot ontbinding verband houdt met een opzegverbod of een ander verbod tot opzegging. Als er een opzegverbod is, kan de kantonrechter de arbeidsovereenkomst toch ontbinden. In de praktijk is de rechter daar terughoudend in. Komt het tot een ontbinding, dan kan de rechter de ontbindingsvergoeding aanpassen.

  • Ontbindingsvergoeding:

De kantonrechter kan ook een vergoeding toekennen. Vaak betekent dit dat de werkgever een vergoeding aan de werknemer moet betalen. Maar soms kan de kantonrechter ook oordelen dat de werkgever recht heeft op een vergoeding. Wanneer je de door de rechter bepaalde vergoedingsom te hoog vindt, kan je het verzoek tot ontslag als nog intrekken. Dit kan alleen als je niet bij al bij de indiening van het ontbindingsverzoek van dit recht afstand hebt gedaan.

Wanneer kan jij recht hebben op een vergoeding?

  • De werknemer verzoekt om ontbinding van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zonder tussentijdse opzeggingsmogelijkheid. Het is denkbaar dat de werkgever extra personeel moet inhuren en de kosten vergoed wil zien;

  • De werknemer heeft een verstoorde arbeidsverhouding veroorzaakt. Deze verandering van omstandigheden is dan de schuld van de werknemer. 

Wanneer kan de werknemer recht hebben op een vergoeding?

  • De werkgever verzoekt om ontbinding vanwege reorganisatie, inkrimping, verhuizing van het bedrijf;

  • Een werknemer verzoekt om ontbinding vanwege een verstoorde arbeidsverhouding (als dit de schuld van de werkgever is). 

Let op: De kantonrechter kan niet met terugwerkende kracht een arbeidsovereenkomst ontbinden. En tegen de uitspraak van de kantonrechter is geen hoger beroep of cassatie mogelijk.

Bron: UWV