Minder betalen voor dekking van groter risico

Premies verzuimpolis verder gedaald

15 december 2009

De kosten van een verzekering voor bedrijven voor loondoorbetaling bij ziekte zijn verder gedaald. Bedrijven betalen minder voor een verzekering die meer dekt.

Meer dekking voor minder premie

De premies lagen vorig jaar onder het niveau van 2003. In dat jaar moesten werkgevers één jaar het loon van hun zieke werknemers doorbetalen. Sinds 2004 is dat twee jaar. Bedrijven betalen nu dus minder voor een verzekering die een groter risico dekt. Dit blijkt uit een onderzoek van Marketconcern.

Prijzenslag

Directeur Erik Visser van Marketconcern zegt dat de prijzenslag tussen verzekeraars de voornaamste oorzaak is van de lagere premieomzetten. 'De maatschappijen hebben flink marge moeten inleveren', zegt hij. Visser vindt dat niet verwonderlijk. 'De verzekeraars gingen jarenlang uit van de verzuimcijfers van eind jaren negentig, toen de meeste polissen werden afgesloten.' Sinds begin deze eeuw is het verzuim een stuk minder geworden. In 2002 was gemiddeld 5,3% van de werknemers in Nederland ziek, in 2005 was dat nog maar 4%. 'Eigenlijk hebben verzekeraars jarenlang te veel verdiend aan de verzuimverzekeringen', stelt Visser.  

Vaker verzekerd

De daling van de premies gaat gepaard met een stijging van het aantal klanten, meent Visser. 'Je ziet dat het ook voor iets grotere bedrijven interessant wordt om zich tegen ziekteverzuim te verzekeren, omdat ze nu twee jaar loon moeten doorbetalen.'  

Bron: Het Financieele Dagblad

Lees ook:

Wet verbetering poortwachter, over langdurig ziekteverzuim voorkomen.

Langdurig zieke werknemer, ontslag na twee jaar.

Wat houdt de Arbowet in?