Pensioenkijker

Onafhankelijke pensioeninformatie

05 oktober 2010

Het lijkt allemaal ingewikkeld, maar toch is het belangrijk dat je weet hoe het zit met pensioen. Op de site van Stichting Pensioenkijker vind je onafhankelijke informatie over pensioen, ook speciaal voor werkgevers.

Pensioen, dat is toch iets voor later? Ja, het is je inkomen voor je oude dag. Maar wat je nu doet of laat, is bepalend voor wat je dan hebt. Dus gebeurt er iets belangrijks in je leven, sta er dan even bij stil.

De stichting Pensioenkijker is een objectieve en niet commerciële organisatie. Op de site pensioenkijker.nl vindt je informatie over pensioenen.  Werkgevers kunnen er onder andere terecht voor informatie over het invoeren van een pensioenregeling en over de Pensioenwet.

Onderzoek onder werkgevers

In opdracht van Pensioenkijker.nl is een onderzoek gehouden onder werkgevers.

Ruim eenderde (35%) van de werkgevers acht zichzelf niet goed in staat werknemers te informeren over pensioenzaken. Slechts een kwart (25%) van de werkgevers informeert het personeel actief over het pensioen.

Het grootste gedeelte van de werkgevers (66%) vindt dat de werknemer voor informatie het beste bij de pensioenuitvoerderkan aankloppen. Ruim vier op de tien (42%) werkgevers vindt zichzelf hiervoor geschikt.

Hoewel 63% van de werkgevers het pensioen belangrijk vindt, geeft een groot deel (40%) echter aan het geen boeiend onderwerp te vinden. Maar liefst een kwart van de werkgevers informeert zijn werknemers nooit over pensioenzaken. Van de werknemers die stoppen met werken, ontvangt 26% in het geheel geen pensioeninformatie van de werkgever.

Tegelijkertijd is het merendeel van de werknemers die wél informatie vanuit de werkgever krijgen tevreden over zowel de inhoud van de informatie als de hoeveelheid.

bron: www.pensioenkijker.nl