Gezondheid werknemers wordt prioriteit

En het verzuimpercentage daalt

15 december 2009

De fysieke en mentale gezondheidstoestand van nieuwe en bestaande werknemers krijgt in bedrijven steeds meer prioriteit. Dit blijkt uit het HRpraktijk panelonderzoek naar preventie, verzuim en re-integratie onder 850 P&O'ers.

Vooral bij de werving van nieuwe medewerkers neemt de HR-professional de algemene gezondheidstoestand van de kandidaten mee, aldus de onderzoekers.

Beoordeling

Maar ook na indiensttreding blijft gezondheid een prioriteit. Ruim de helft van de P&O'ers besteedt tijdens functionerings- en beoordelingsgesprekken aandacht aan het welzijn van de medewerker. Deze en andere maatregelen om verzuim tegen te gaan blijken nu vruchten af te werpen. Bij de helft van de ondervraagden is het verzuimpercentage de laatste twee jaar gedaald.

Werkvloer

Wanneer ongezond gedrag op de werkvloer vastgesteld wordt, spreekt meer dan de helft van de P&O'ers de werknemer daar ook op aan. Anders ligt het bij het gedrag van werknemers buiten het werk. Slechts een kwart durft medewerkers op ongezond gedrag buiten werktijd aan te spreken. Terecht, aldus Jan Aartsen, bedrijfsarts en directeur van Alexander Calder Arbodiensten. 'In principe mag je alleen bij functies waarvoor je fit moet zijn harde fitheidseisen stellen. De slogan ‘een gezonde medewerker is een betere werknemer’ gaat zeker op, maar als je hiervoor zaken gaat verplichten, raak je op een hellend vlak. Werkgevers moeten zich niet met het privégedrag van hun werknemers bemoeien.'

Bron: Zibb.nl

Lees ook:

Hoe houd ik mijn personeel gezond?

Burn-out van de werknemer

Wat zijn de regels omtrent vakantiedagen?

Wat is een arbocatalogus?