Preventief tegen RSI

Tips voor een preventiebeleid

03 augustus 2012

Laat je personeel nog maar eens lopen voor de koffie. 'Stimuleer beweging' is een van de zes aandachtspunten om tot een goed preventiebeleid voor rsi te komen.

1. Neem klachten overbelasting serieus

Denk na een extreem drukke periode niet dat je personeel op volle kracht door kan blijven gaan. Houd in de gaten wie de pieken in werkbelasting opvangen. Laat ook merken dat je de extra inspanningen waardeert en zorg dat de drempel om bij je aan te kloppen om de werkdruk te bespreken zo laag mogelijk is.

2. Houd loyaal personeel in de gaten

Loyale, harde werkers hebben meer kans op rsi dan mensen die de kantjes er van af lopen. Geef werknemers de mogelijkheid het werk zelf te regelen, maar grijp wel in als je denkt dat mensen continu overbelast worden.

3. Stimuleer beweging

Een goede remedie tegen rsi is bewegen en sporten. Een wandelingetje tijdens de lunch helpt tegen aandoeningen als rsi.

4. Formeer een projectteam

Zorg dat alle lagen van je bedrijf vertegenwoordigd zijn: Management, Ondernemingsraad, Personeelszaken, Sociaal Medisch Team en natuurlijk de beeldschermwerkers zelf.

5. Ontwikkel een plan

Hoeveel werknemers lopen risico op rsi? Neem de taken, werktijden, werkdruk, werkwijze en de werkplek kritisch onder de loep. Maak een activiteitenplan.

6. Evalueer en stel bij

Evalueer je preventiebeleid geregeld. Maak er een vast agendapunt van in vergaderingen. Op langere termijn kun je ook de verzuimcijfers meenemen.

Stappenplan bij het maken van een RSI-beleid

Preventiebeleid voor rsi is niet gebaat bij ad hoc beslissingen en maatregelen. Ga liever planmatig te werk, zodat je tot een gedegen langetermijnbeleid kan komen.  

Stap 1

De eerste stap is het opsporen van onveilige situaties en omstandigheden. Dat doe je door antwoord te geven op vragen als: Zijn er in het verleden in mijn bedrijf mensen uitgevallen vanwege rsi? Wat waren de oorzaken? Hoe groot is de kans dat dit opnieuw gebeurt? Wat kan ik eraan doen om dit te voorkomen?

Stap 2

De (dreigende) gevaren krijgen een plaats in de Risico Inventarisatie en Evaluatie, kortweg RI&E. Zo'n RI&E is verplicht voor elk bedrijf met werknemers. Voldoe je niet aan deze wettelijke verplichting, dan hangt je bij controle een forse boete van de Arbeidsinspectie boven het hoofd. Heb je de risico's en knelpunten in beeld, dan sorteer je ze van zeer urgent tot minder urgent. Zo ontstaat een prioriteitenlijst met 'things to do'.

Stap 3

Vervolgens ga je de risico's te lijf met een activiteitenplan, in RI&E-termen een plan van aanpak genoemd. Je legt vast wie op welke termijn aan de slag gaat met een actiepunt. Grote bedrijven schakelen de Arbo-dienst in om het plan van aanpak vast te stellen, soms hebben ze zelfs eigen Arbo-deskundigen in huis. Kleinere bedrijven voeren het plan van aanpak het liefst zelf uit om kosten te besparen.

Kosten van een RSI-beleid

Een rsi-beleid kost geld, daarom laten veel bedrijven het sloffen. Negeren van signalen kan je echter nog duurder komen te staan. Veertig procent van de bedrijven neemt geen of onvoldoende maatregelen om arbeidsrisico's te voorkomen. De kosten van een ergonomisch verantwoorde werkplek lopen al snel op tot zo'n 5000 euro. Voor een bedrijf van 10 of meer werknemers een aardige investering. Daar staat tegenover dat de kosten van verzuim een veelvoud van dit bedrag betekenen. Denk je aan loondoorbetaling (een ziektedag op basis van modaal inkomen), dan kost dat zo'n 227 euro , de kosten voor vervanging, stijgende verzekeringspremies en pemba-boetes. Een goede Arbodienst geeft je inzicht in de afweging van kosten en baten.

Behandelingen

Een standaardaanpak voor rsi-klachten bestaat niet. Daarvoor zijn de klachten te divers en de oorzaken te verschillend. Ervaringen van rsi-patiënten laten zien dat integrale aanpak de snelste weg biedt naar herstel. En: hoe sneller de behandeling start, hoe groter de kans op genezing.