Veel ondernemers last van zomerdip

Hogere temperaturen, lagere omzet

15 december 2009

Ruim de helft van de ondernemers in Nederland (51 procent) heeft last van een zomerdip. Zo ergert 41 procent zich in de maanden juli en augustus aan klanten die moeilijk bereikbaar zijn. Een kleine driekwart van hen ruimt in die maanden meer op. Dat blijkt uit een onderzoek dat bureau Ruigrok NetPanel in opdracht van REAAL Verzekeringen onder 1252 midden- en kleinbedrijven heeft uitgevoerd.

Hoge temperaturen op kantoor worden door 39 Procent van de ondernemers als negatief ervaren. Ook een dalende omzet (35 procent) en verhoogde werkdruk (33 procent) dragen bij aan de zomerdip. De productiviteit ligt bij de helft van de ondernemers dan ook een stuk lager dan gedurende de rest van het jaar. Dit meldt de Telegraaf.

Zakelijke dienstverleners

Zakelijke dienstverleners blijken volgens het onderzoek het meest last te hebben van de zomerdip: 65 procent geeft aan in de maanden juli en augustus minder omzet te draaien of minder werk te hebben. Ondernemers in de horeca- en toerismesector hebben hier het minste last van (23 procent).

Industrie en bouw

De sector industrie en bouw klaagt over het niet kunnen leveren of geleverd krijgen van goederen, terwijl de land- en tuinbouw last heeft van de invloed van het weer op het werk. In de vervoer en transportsector is de drukte op de wegen een punt van irritatie. Ten slotte ergert men zich in de zakelijke dienstverlening aan kleding van anderen (te zomers) of van henzelf (te zakelijk gekleed moeten gaan).

Andere bezigheden

In de zomermaanden maakt 40 procent gebruik om in de rustige periode aandacht te besteden aan zaken die niet bijdragen aan de verhoging van de omzet, zoals administratieve taken (65 procent), wegwerken van achterstallig onderhoud (53 procent) en het uitvoeren van beleidsmatige zaken (48 procent).

Bron: Zibb.nl