Mag ik spullen van de klant achterhouden?

Het toepassen van het retentierecht

25 januari 2013

Als ondernemer krijg je soms te maken met klanten die niet betalen. Na het sturen van één of meerdere aanmaningen kun je een incassobureau of advocaat inschakelen: erg kostbaar. Retentierecht biedt uitkomst.

Wat is retentierecht?Het recht op retentie is een vorm van opschorting. Je hebt het recht om afgifte of levering van een product uit te stellen tot het openstaande bedrag betaald is. Retentierecht wordt ook wel recht van terughouding genoemd.

Wanneer kan ik het recht op retentie gebruiken?Het retentierecht biedt vooral uitkomst bij situaties waarin een klant een product heeft afgegeven ter reparatie of opslag. Ook geldt het recht van retentie bij het af- en opleveren van goederen, zowel roerend als onroerend. Voorbeelden zijn een computer die ter reparatie wordt aangeboden of een keuken die verbouwd is door een aannemer.

Je kunt je niet beroepen op het retentierecht als je de goederen niet meer in bezit hebt. Je moet dus zorgen dat je de feitelijke macht hebt over de zaken. Alleen dan kun je je beroepen op het recht van retentie.

SamenhangEr bestaat ook een algemene grond op basis waarvan je recht op retentie hebt: als de vordering opeisbaar is en als tussen de vordering en de afgifteverplichting voldoende samenhang bestaat om de opschorting te rechtvaardigen. Er is voldoende samenhang als de verplichting tussen jou en de klant vastligt in een overeenkomst of als je regelmatig zakendoet.

Recht van voorrangHet retentierecht geeft een schuldeiser tevens een recht van voorrang. Dit houdt in dat in het geval dat er meer schuldeisers zijn, jij het eerst aan de beurt bent met de vordering van het openstaande bedrag.

Onroerende zaken Het retentierecht geldt ook bij onroerende zaken. Dat is wel lastig, omdat je een onroerende zaak moeilijk kan achterhouden. Als het gaat om de bouw van een woning is het wel mogelijk om de woning te laten afsluiten en op een bord te melden dat er retentierecht op de woning ligt.

AdviesVoor juridische kwesties zijn vaak de specifieke omstandigheden doorslaggevend. Het kan dan financieel de moeite waard zijn een jurist te raadplegen. Maak daarvoor een afweging tussen de kosten en de mogelijke opbrengst.