Informatie apothekers goed voor patiënt

MKB-Nederland eens met apothekers

15 december 2009

MKB-Nederland vindt het een goede zaak dat apothekers hun klanten informeren over de medicijnen die hun zorgverzekeraar wel of juist niet vergoeden. Ruim 80 procent van de Nederlandse bevolking is dezelfde mening toegedaan, zo blijkt uit onderzoek dat Maurice de Hond in opdracht van apothekersorganisatie KNMP heeft uitgevoerd. Aanleiding is het kort geding dat Zorgverzekeraars Nederland tegen KNMP heeft aangespannen en dat maandag in Den Haag heeft gediend.