Bedrijfsvoering vanuit een huurwoning?

De regels én de eisen voor kostenaftrek

24 maart 2017

Wil je een bedrijf beginnen in, of vanuit je huurwoning? In bepaalde gevallen wordt dit toegestaan en kun je zelfs bepaalde kosten van de belasting aftrekken. Hoe zit het?

Een bedrijf vanuit huis runnen, mag dat?

Ja, wettelijk mag dat, mits je bedrijf niet het grootste deel van je huis beslaat. Meestal mag dit maximaal een derde van je huis zijn, maar check het even bij je gemeente. Hier moet je ook nagaan of je volgens het bestemmingsplan een bedrijf aan huis mag voeren en welk gedeelte van je huis je mag gebruiken. Sommige bedrijven mag je niet vanuit huis uit voeren, zoals een cateringbedrijf. Voor andere bedrijven (bijvoorbeeld horeca) heb je een vergunning nodig. Een bedrijf wat je vanuit een kantoor aan huis runt, zoals een tekst- of administratiebureau, maakt meestal meer kans. Lees meer in Bedrijf aan huis starten? Check het bestemmingsplan.

Huurwoning

Als je een bedrijf wilt starten in een huurwoning is het belangrijk om eerst te controleren bij je verhuurder of dit mag. Vaak zijn regels hierover opgenomen in het huurcontract

Heb je een sociale huurwoning, dan is de kans klein dat het is toegestaan. De meeste sociale verhuurders, zoals Ymere en andere woningcorporaties, verbieden het voeren van een onderneming vanuit huis of verbinden hieraan voorwaarden in de huurovereenkomst of via de algemene huurvoorwaarden. Uitgangspunt is overlast voor de omgeving voorkomen en te borgen dat woonruimte conform zijn bestemming wordt gebruikt

Tip! Vraag dus als je plannen hebt om een bedrijf te starten in een huurwoning altijd eerst toestemming aan de verhuurder om teleurstellingen achteraf te voorkomen.

Eisen voor kostenaftrek

Als je je bedrijf voert in je eigen huurwoning, dan heb je in bepaalde gevallen recht om kosten van de belasting af te trekken. Dit is afhankelijk van een heleboel factoren.

Bijvoorbeeld of je het huurrecht van de werkruimte aanmerkt als ondernemingsvermogen of als privévermogen.

Of dat je het huurrecht administratief splitst naar gebruik van de woning, maar dit is alleen in zeer uitzonderlijke gevallen mogelijk en je mag de werkruimte echt alleen zakelijk gebruiken. Als je voldoet aan de strenge eisen voor het administratief splitsen van je pand, heb je recht op kostenaftrek.

Inkomenseis

Kies je ervoor om de werkruimte in het privévermogen te houden? Dan moet je jaarlijks toetsen of je voldoet aan de inkomenseis:

  • Je hebt buiten je woning nog een werkruimte: Als je in je werkruimte thuis 70 procent of meer van je arbeidsinkomsten verdient, voldoe je aan de inkomenseis.

  • Je hebt buiten je woning GEEN werkruimte: Als je 70 procent of meer van je arbeidsinkomen in of vanuit de werkruimte thuis verdient, en ook je arbeidsinkomen voor 30 procent of meer in de werkruimte thuis verdient (bijvoorbeeld werk dat je in de werkruimte organiseert en voorbereidt om buiten de werkruimte uit te voeren), voldoe je aan de eis.

Met ‘arbeidsinkomen’ wordt het gezamenlijk bedrag aan loon, resultaat uit overige werkzaamheden en winst uit de onderneming bedoeld. 

Zelfstandige werkruimte

In bepaalde gevallen moet je voldoen aan de ‘zelfstandige werkruimte regeling’. Dit houdt in dat je werkruimte een zelfstandig gedeelte van de woning is; het moet beschikken over een eigen ingang of opgang en eigen sanitair. Je kunt als regel gebruiken dat de werkruimte in principe ook aan een derde verhuurd zou kunnen worden. 

Download:
Hoe maak ik een ondernemingsplan?

Rekenhulp Belastingdienst

Een manier om erachter te komen of je recht hebt op kostenaftrek is via de Rekenhulp Werkruimte in woning van de Belastingdienst. Via de vragen zoals: ben je hoofdhuurder, gebruik je 10% van je woning voor je bedrijf, heb je zelfstandige werkruimte, houd je de werkruimte onder privé- of ondernemingsvermogen en dergelijke, kom je erachter of je in aanmerking komt voor aftrek. 

De rekenhulp biedt een eerste indicatie, in veel gevallen moet je situatie nog bekeken worden en is het slim om daar advies over te winnen bij bijvoorbeeld je accountant en onze eigen adviseurs, bel onze Ondernemerssupporters op 088 652 00 50. 

Berekening kosten

Als je aan alle eisen voldoet om de kosten van werkruimte af te trekken, moet je berekenen hoe groot die kosten zijn. Meestal bestaan die kosten uit:

  • een evenredig deel van de huur 

  • de energiekosten, verzekeringskosten, schoonmaakkosten en dergelijke die je maakt voor de werkruimte

  • de inrichtingskosten van de werkruimte, bijvoorbeeld voor vloerbedekking, behang, bureau(s) en kastruimte

Stel eerst vast welk deel van de huur, verlichting, verwarming, inrichting enzovoort voor je woning is, en welk deel voor je werkruimte. Dit kan je het beste doen aan de hand van het vloeroppervlak. Neemt je werkruimte een derde deel in van je woonruimte, dan zijn de kosten ook een derde van het totaal. De kosten voor de werkruimte kun je als ondernemingskosten opvoeren. Dit kan je aftrekken van de opbrengsten van de onderneming. Als je over deze kosten ook btw hebt betaald, kun je de btw aftrekken als voorbelasting als je daar recht op hebt. Vergeet niet ook op inrichtingskosten af te schrijven.

Let op!

Krijg je huurtoeslag? Dan moet je een evenredig deel toerekenen aan het gebruik van de werkruimte. Je rekent dat deel tot de winst. Dus als je werkruimte een derde deel van je woning is, reken je dat deel van de huurtoeslag tot de winst.


Een bedrijf starten kan je niet alleen, daarom hebben wij met Blended.Law een helpdesk opgezet om jou te helpen bij elke stap. Je begint natuurlijk met het kiezen van de beste rechtsvorming. Weet je niet hoe je deze beslissing moet maken? Neem dan contact met ons op dan helpen we jou met meedenken.

Auteur

Laura Wennekes