Mag jij of je werknemer een tijdelijk contract tussentijds beëindigen?

Tussentijdse opzegging van een tijdelijk contract
Een werknemer heeft een tijdelijke arbeidsovereenkomst en hij wil voor de einddatum zijn ontslag nemen. Of je wilt zelf tussentijds van hem af. Kan dat?
Liever leesbare arbeidscontracten?
Klik hier
Gebruik de arbeidscontractgenerator
Lees verder
Maak een juridisch gecheckt contract
Klik hier
Gebruik de arbeidscontractgenerator
Lees verder

Met wederzijds goedvinden

In principe kun je in overleg met je werknemer een arbeidscontract beëindigen met wederzijds goedvinden, ook bij een tijdelijk contract. Maak dan goede afspraken, bijvoorbeeld over de einddatum en de hoogte van de eventuele ontslagvergoeding, en leg deze vast in een ondertekende beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst. Toestemming van het UWV of de kantonrechter is niet nodig.
 

Tussentijdse opzegging door werknemer

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan tussentijds beëindigd worden als dit schriftelijk is afgesproken. Dit heet een tussentijds opzegbeding. De werknemer kan dan het contract opzeggen als hij zich aan de opzegtermijn houdt. Let op: de werknemer hoeft hiervoor geen toestemming te vragen aan het UWV of de kantonrechter.
 
Als er geen opzegbeding is ligt het anders. Dan kan je werknemer de arbeidsovereenkomst alleen tussentijds beëindigen met ‘wederzijds goedvinden’. In onderling overleg kan dan worden afgesproken op welke datum je werknemer ophoudt met werken. 
 
Schadevergoeding
Stem je niet in met de tussentijdse opzegging van de werknemer, dan zal hij of zij in principe moeten doorwerken tot het moment waarop de arbeidsovereenkomst afloopt, oftewel van rechtswege eindigt. Deze situatie is theoretisch mogelijk, maar komt in de praktijk weinig voor. De meeste werkgevers willen liever niet blijven samenwerken met een werknemer die eigenlijk wil vertrekken.
Weigert je werknemer verder te werken, dan kun je een procedure starten bij de kantonrechter en een schadevergoeding vorderen van je werknemer. In de regel is de hoogte van de vergoeding gelijk aan het loon tot de oorspronkelijke einddatum. Of je kunt je daadwerkelijk geleden schade door het opstappen van de werknemer vorderen, die schade moet je dan wel kunnen aantonen. In beide gevallen kan de rechter de schadevergoeding matigen. 
 

Tussentijdse opzegging door werkgever

Voor jou als werkgever is het een stuk lastiger om de arbeidsovereenkomst tussentijds te beëindigen
  • Ook al is deze mogelijkheid schriftelijk vastgelegd in een opzegbeding, je kunt niet zomaar eenzijdig beslissen om op te zeggen. Je moet dan, in tegenstelling tot je medewerker, het ontslag vooraf laten toetsen bij UWV (ontslag om bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid) of de kantonrechter (ontslag om andere redenen). Hierbij moet je gemotiveerd aangeven op welke grond de arbeidsovereenkomst tussentijds beëindigd moet worden. 
  • Is er geen tussentijds opzegbeding dan moet je naar de kantonrechter, ongeacht de reden van ontslag. 
  • Je kunt zoals eerder aangegeven het initiatief nemen om tussentijds te beëindigen met wederzijds goedvinden, dit kan ook zonder opzegbeding. Stemt je medewerker hier niet mee in, dan kun je een ontbindingsprocedure starten bij de kantonrechter.
Als je zonder opzegbeding uit elkaar gaat met wederzijds goedvinden: 
  • Je werknemer kan in principe een risico lopen bij het aanvragen van een WW- uitkering als hij instemt met voortijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Hij had immers aanspraak op loon tot de einddatum en het UWV zou kunnen oordelen dat de werknemer een benadelingshandeling heeft gepleegd door in te stemmen met vroegtijdige beëindiging. 
  • Jij als werkgever loopt het gevaar dat de vaststellingsovereenkomst vernietigd wordt vanwege dwaling, als de werknemer bij het sluiten van de overeenkomst zich niet bewust was van dit risico. 

Het is dus aan te raden om een tussentijds opzegbeding  op te nemen in de arbeidsovereenkomst, om dit te voorkomen. De keerzijde is dat een werknemer dan gemakkelijk tussentijds kan opzeggen.


Dossiers

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten