‘Niet werkgerelateerd ziekteverzuim zelf betalen'

MKB Nederland vindt reïntegratiewet een ramp

09 maart 2010

Ondernemers willen niet langer loon doorbetalen van werknemers die - buiten de schuld van het bedrijf - langdurig ziek zijn. Ziekteverzuim na een botbreuk op de wintersport of een val van het keukentrapje moet voor rekening van het personeel zelf zijn, vindt MKB-Nederland.

MKB Nederland gooit vandaag de knuppel in het hoenderhok door de Tweede Kamer een lijst aan te bieden met negen oorzaken van arbeidsuitval waarvoor ondernemers weigeren nog langer op te draaien.

"Wij zien niet in waarom een werkgever met zes man personeel weken moet kromliggen omdat twee van zijn werknemers hun been hebben gebroken op de wintersport", meldt MKB-voorzitter Loek Hermans, die wordt gesteund door VNO-NCW.

Hermans vindt dat werknemers zichzelf voortaan moeten verzekeren tegen het risico van ziekteverzuim, opgelopen tijdens activiteiten buiten het werk om. De verplichte doorbetaling tot twee jaar na ziekmelding zou daarmee vervallen, voor die gevallen waarin sprake is van oorzaken waarin geen enkele relatie is met het werk.

"Op de lijst staan oorzaken van verzuim die in onze ogen overduidelijk voor rekening van de werknemer moeten zijn. Over het schemergebied moeten we nog discussiëren. Ik snap dat het een gevoelige discussie is, maar we stellen in dit land al te veel dingen uit. Er komt een onevenredig deel op het bordje van de ondernemers terecht. Het is daarom de hoogste tijd de zaken weer in balans te brengen".

De huidige reïntegratiewet is volgens het MKB een verschrikking voor de kleinere bedrijven. "In een slagerij is het praktisch onmogelijk om ander werk voor iemand te vinden die zijn pols niet meer kan gebruiken. Je kan toch moeilijk aan een uitbeender vragen of hij de administratie dan maar even wil doen", stelt het VVD-kopstuk.

Iedere mkb-ondernemer verliest jaarlijks gemiddeld twee medewerkers voor kortere of langere tijd door ziekmeldingen die niks te maken hebben met griepvirussen of andere vaak voorkomende seizoenziektes.

Vorig jaar meldden 1,6 miljoen mensen zich ziek als gevolg van een sportblessure, een wintersportbreuk of een huishoudelijk ongeluk.

De terugkeer van langdurig zieken verloopt stroef. Daardoor komt de ondernemer met onevenredig hoge lasten te zitten, vindt het MKB. Dit komt volgens de werkgeversclub vooral omdat het UWV en de gemeenten de miljoenen voor het herplaatsen van zieken niet effectief inzet.

Vandaag spreekt de Tweede Kamer met de betrokkenen over de besteding van de reïntegratiebudgetten.