Meer aandacht nodig voor gezonde werkplek MKB

De Europese campagne 'Een Gezonde Werkplek' vraagt aandacht voor veilig en gezond werken.

15 december 2009

De tweejarige campagne 'Een Gezonde Werkplek' pleit voor een geïntegreerde aanpak van risico's. In 2008 en 2009 gaat het over het bevorderen van een geïntegreerde aanpak van risicobeoordeling. Risicobeoordeling is de hoeksteen van de Europese aanpak van veiligheid en gezondheid op het werk.