Vrijwillige verbetering van je belastingaangifte

Voorkom een verzuimboete van de fiscus

26 september 2016

Als je te laat of onjuist aangifte doet, komt je dat al gauw op een boete van de fiscus te staan. Daarnaast mag je ook nog eens rente gaan betalen. Dat is natuurlijk extra zuur als er bij vergissing een foutje in je aangifte is geslopen en je daardoor bijvoorbeeld te weinig BTW of loonheffing hebt afgedragen.

Eerste Hulp Bij Financiering

Verzuimboete

De fiscus kan in Nederland, ongeacht de achtergrond van de fout of een vergissing een verzuimboete opleggen. Dus ook zonder dat je iets kan worden verweten. Die verzuimboetes kunnen behoorlijk oplopen. Dat kan bijvoorbeeld voor de loonheffing tot maximaal € 4.537,00.

Vrijwillige verbetering

Vaak komen de fouten in aangiften naar voren bij de opstelling van de jaarstukken. Dan blijkt dat er bijvoorbeeld te weinig BTW of loonheffing in het voorafgaande jaar is afgedragen. Via een briefje aan de fiscus van je boekhouder of accountant wordt dit dan gecorrigeerd en verzoekt hij de fiscus om hiervoor een aanslag op te leggen.

Zo’n briefje heet dan een verzoek om vrijwillige verbetering. Op grond van het vastgelegde beleid van de Belastingdienst wordt bij een vrijwillige verbetering geen verzuimboete opgelegd, als het belastingbedrag dat alsnog wordt betaald minder is dan € 5.000,00.

Een werkgever had een vrijwillige correctie over de maand juni 2005 ingediend, welke leidde tot een aanslag van € 4085. De Inspecteur had echter ook een boete opgelegd van € 204.

Rechtspraak

Een vrijwillige verbetering leidt volgens het vastgelegde beleid (Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst) van de fiscus onder voorwaarden niet tot een verzuimboete: Bij een te late betaling van een aangiftebelasting als het belastingbedrag dat bij vrijwillige verbetering alsnog wordt betaald minder is dan € 5000,00, of als het bedrag meer dan € 5000,00 bedraagt maar minder dan € 12500,00 en dit neerkomt op minder dan 20% van de totaal verschuldigde belasting over het tijdvak/de tijdvakken waarop de vrijwillige verbetering betrekking heeft. Heeft de vrijwillige verbetering betrekking op een bedrag hoger dan € 12500, dan krijg je een boete van 5% met een maximum van € 4537 (2008).

Volgens het beleid van de Belastingdienst krijg je echter geen boete bij een vrijwillige verbetering van minder dan € 5000. Om die reden vond de belastingrechter vond de verzuimboete van € 204,00 onterecht.

Als je per ongeluk een foutieve aangifte hebt gedaan, zorg dan voor een vrijwillige verbetering. Is het te betalen bedrag aan belasting lager dan € 5.000,00, dan kan dat boetevrij.

Auteur: mr. H.J. van Amerongen