Voorkom terugkeer na ontslag op staande voet

Verzoek tot voorwaardelijke ontbinding

07 augustus 2012

Wanneer je een medewerker op staande voet wil ontslaan, moet je een goede reden hebben. Omdat hij gestolen heeft of zich schuldig heeft gemaakt aan sexuele intimidatie bijvoorbeeld. Toch kan de rechter het ontslag op staande voet terugdraaien.

Consequenties ontslag op staande voet

Om een werknemer op staande voet te ontslaan, moet er sprake zijn van een 'dringende reden'. Klik hier wat daar zoal onder wordt verstaan. Het ontslag op staande voet heeft ernstige consequenties voor een werknemer. Hij verliest namelijk niet alleen zijn baan (en dus zijn salaris), maar heeft ook nog eens geen recht op een WW-uitkering. Bij een ontslag op staande voet wordt er namelijk vanuit gegaan dat hij de werkloosheid aan zichzelf te wijten heeft en dus 'verwijtbaar werkloos' is. Dat laatste staat een WW-uitkering in de weg.

Het ontslag op staande voet teruggedraaid

Omdat een werknemer dus zonder inkomen komt te zitten, zal deze al gauw naar de kantonrechter stappen om het ontslag op staande voet aan te vechten. Zeer regelmatig worden werknemers daarbij in het gelijk gesteld. En dat betekent dat het ontslag op staande voet moet worden teruggedraaid. Voor jou betekent dit dat je dan alsnog het loon moet betalen vanaf het moment dat je hem ontslagen hebt. Maar bovendien, en dat is meestal nog veel erger, zul je hem weer in je bedrijf moeten laten werken. En dat terwijl je goede redenen had om hem te ontslaan.

Voorkomen dat hij terugkomt

Om nu te voorkomen dat je hem weer terug moet nemen in je bedrijf, kun je een veiligheidsklep inbouwen. Die bestaat erin, dat je na het ontslag op staande voet een procedure tot voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst opstart. Daarbij vraag je de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden voor het geval het ontslag op staande voet op enig moment niet terecht was. Klik hier voor meer informatie over de procedure.

Meestal zal de kantonrechter dat verzoek inwilligen, omdat hij zal concluderen dat het wederzijds vertrouwen weg is. Hij bepaalt dan op welk moment de arbeidsovereenkomst in ieder geval eindigt. Ook kan hij nog een ontslagvergoeding aan de werknemer toekennen, die dan afhangt in hoeverre de werknemer een verwijt valt te maken.

Vind je die vergoeding te hoog, dan kun je ervoor kiezen om het verzoek tot voorwaardelijke ontbinding alsnog in te trekken, Gevolg is dan wel, dat je er rekening mee moet houden dat je werknemer dan terugkeert bij je bedrijf.