Tussentijds beëindigen van een tijdelijk arbeidscontract

Mogelijkheden en onmogelijkheden

07 augustus 2012

Na twee halfjaarcontracten heb je een jaarcontract met je medewerker afgesloten. Na twee maanden merk je dat hij helemaal niet goed functioneert. Je wil dus zo snel mogelijk van hem af. Maar kan dat ook?

Contractuele regeling

Met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zitten jij en je werknemer in feite tot de einddatum aan elkaar vast, als je niets hebt geregeld. Dus heb je bijvoorbeeld na de proeftijd of na drie maanden genoeg van zijn kuren, dan betekent dat je het tot het einde van het contract met hem zult moeten uit zingen. Wel kun je nog een beroep op de rechter doen om de arbeidsovereenkomst tussentijds te laten ontbinden, maar dan moet je wel over een gedegen dossier beschikken. Weet je met jouw argumenten de rechter te overtuigen, dan zal hij de overeenkomst ontbinden en bepalen wanneer het tijdelijke contract eindigt. Ook heeft de rechter de mogelijkheid om je werknemer dan een ontslagvergoeding toe te kennen, die eventueel net zo groot kan zijn als het loon dat hij over de resterende periode zou ontvangen. Dat laatste hangt echter wel van de redenen af die jij voor het ontslag kunt aanvoeren.

Tussentijdse opzegging

Meer kans van slagen heb je als je een mogelijkheid voor tussentijdse opzegging in het contract hebt opgenomen. Nadeel van zo'n bepaling is wel dat een werknemer dan ook weg kan met inachtneming van de voor hem geldende opzegtermijn. Meestal is dat een maand. Voor jou als werkgever heeft dat nog een andere consequentie, namelijk dat je voor de beëindiging van het contract wat meer moeite zult moeten doen. 

Opzeggen door een werkgever betekent namelijk dat je over een ontslagvergunning van het CWI zult moeten beschikken. Voor het verkrijgen van die ontslagvergunning ben je al gauw zes weken bezig en dan moet je ook nog eens rekening houden met de opzegtermijn van tenminste een maand. Dat betekent dat deze weg alleen zinvol is als je nog een langere periode met de werknemer te gaan hebt.

Andere mogelijkheden

Wil je niet met een ontslagvergunning werken, dan kun je ook in dit geval proberen de arbeidsovereenkomst te ontbinden via de kantonrechter. Het feit dat je in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een mogelijkheid voor een tussentijdse opzegging hebt opgenomen, zal voor de rechter, afhankelijk van jouw argumenten, aanleiding zijn het contract tussentijds te ontbinden met wel of geen ontslagvergoeding.

Een andere mogelijkheid is dat je met je werknemer om de tafel gaat zitten, waarbij je met hem een beëindigingsovereenkomst probeert te sluiten, Je zult dan zoveel mogelijk zijn recht op WW moeten proberen te garanderen en hem mogelijk een kleine vergoeding bieden.