ZEZ-uitkering voor zwangere onderneemsters

DE VRAAG VAN WEEK NR 29

01 juli 2009

In tegenstelling tot zwangere werkneemsters kregen zelfstandige onderneemster geen enkele uitkering wanneer zij zwanger waren. Sinds juni 2008 hebben zij ook recht op een uitkering op basis van de regeling Zelfstandig en Zwanger (ZEZ). Hoe werkt dat?

Freelance & ZZP desk

Als onderneemster stond je tot voor kort met lege handen als je zwanger was. Naast het feit dat je zo lang mogelijk door ging met werken, probeerde je de tijd van zwangerschap en bevalling zo kort mogelijk te houden. Als je immers niet werkte, had je als zelfstandige dus ook geen inkomen en moest je op je reserves teren (als je die tenminste had). Voor veel onderneemsters betekende dat dus een forse (tijdelijke) inkomensachteruitgang. Met de ZEZ-regeling krijgen nu ook zelfstandige onderneemsters een recht op uitkering.

Hoe lang krijg je een ZEZ-uitkering?

Gedurende de periode van zwangerschap en bevalling heb je minimaal zestien weken recht op een uitkering. Elke week krijg je recht op een uitkering voor vijf werkdagen. Die uitkering kan tussen de zes en vier weken vóór de bevalling ingaan. Je hebt altijd recht op een uitkering tien weken ná de bevalling. Maar dat kan onder omstandigheden ook langer zijn.

Baby te vroeg geboren

Wordt je kind te vroeg geboren (zelfs nog voordat je uitkering is ingegaan), dan houdt je toch recht op zestien weken uitkering in totaal. Die uitkering gaat dan de dag ná de bevalling in.

Baby komt later dan uitgerekend

Als je uitkeringsperiode al is gestart, maar de baby komt later dan je was uitgerekend, dan heb je toch nog recht op tien weken uitkering ná de dag van de bevalling. Op deze manier kun je dus langer dan zestien weken een uitkering krijgen.

Hoe hoog is de uitkering?

De uitkering die je krijgt, hangt af van je inkomen in het voorafgaande kalenderjaar. Die uitkering is echter nooit hoger dan het minimumloon. Voor de hoogte van het minimumloon, klik hier. Je krijgt daarnaast ook nog eens 8% vakantietoeslag over de ZEZ-uitkering. Dat bedrag krijg je als de ZEZ-uitkering eindigt, tenzij jouw in jouw ZEZ-periode de maand mei valt. In dat geval wordt de vakantie-uitkering uitbetaald dat je tot en met april hebt opgebouwd.

Hoe vraag je de ZEZ-uitkering aan?

De ZEZ-uitkering kun je twee weken vóór de gewenste ingangsdatum aanvragen bij het UWV via het formulier Aanvraag ZEZ-uitkering voor zwangere zelfstandigen. Dit formulier is te downloaden op uwv.nl

Met de aanvraag moet je dan een zwangerschapsverklaring van je huisarts of verloskundige meesturen. Binnen acht weken krijg je dan bericht wat de hoogte van je uitkering wordt.