Welke subsidies zijn er voor energiezuinig ondernemen?

Bespaar kosten door energiezuiniger te werken

12 juli 2018

Om energiezuinig ondernemen te bevorderen, heeft de overheid energiesubsidies en fiscale regelingen in het leven geroepen. Deze subsidies bieden je financieel voordeel en verlagen je kosten.

Energiebesparende maatregelen 2019

Welke subsidies zijn er op het gebied van energie?

De belangrijkste regelingen zijn de Energie-investeringsaftrek (EIA), de Energie Onderzoek Subsidie (EOS) en de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE).

Wat is de Energie-investeringsafstrek (EIA)?

De EIA is bedoeld voor ondernemers die willen investeren in energiezuinige technieken en de toepassing van duurzame energie in hun onderneming. De EIA zorgt ervoor dat dergelijke investeringen je als ondernemer dubbel voordeel opleveren. Naast het besparen van energiekosten, betaal je ook minder inkomsten- of vennootschapsbelasting. Het budget voor 2010 voor deze regeling was 150 miljoen aan fiscaal voordeel. 

Wat is de Energie Onderzoek Subsidie (EOS)?

De Energie Onderzoek Subsidie (EOS) is gericht op Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven die de kennis over energie-effinciency en duurzame energie in Nederland uit willen breiden. Die kennis is namelijk het fundament voor een betaalbare, betrouwbare en schone energievoorziening in de toekomst. De EOS kan aangevraagd worden gedurende het hele traject van idee tot aan marktintroductie. De EOS kent meerdere subregelingen. Op de website van Agentschap NL (voorheen Senter Novem) kun je de verschillende budgetten per subregeling bekijken.

Wat is de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)?

Investeerders in projecten op het gebied van hernieuwbare elektriciteit en gas kunnen gebruik maken van de SDE. De overheid wil hiermee ondernemers, die energie produceren op een manier die het milieu nauwelijks belast ondersteunen. Het gaat dan om projecten die niet uit de kosten kunnen komen, zonder een overheidsbijdrage. In 1 juli 2011 is de regeling SDE+ geopend. De SDE+ focust op het realiseren van een kosteneffectieve invulling van de 14%- doelstelling voor duurzame energie. Lees meer over deze regeling op de website van AgentschapNL. Let op: in juli en augustus kun je een aanvraag doen voor fase 1. 

Kan ik van meerdere subsidieregelingen gebruik maken?

Het is mogelijk om subsidieregelingen te combineren, maar dat is slechts bij bepaalde regelingen het geval. Voor meer informatie kun je terecht bij Agentschap NL.