Zelfstandig ondernemers: Let op het urencriterium!

Voorkom een gang naar de rechter door een te laag gemaakt aantal uren
Regelmatig moeten rechters beslissen over de vraag of een ondernemer heeft voldaan aan het urencriterium. Achteraf opgestelde urenspecificaties wekken argwaan bij de rechter.
Het urencriterium
Om aan het urencriterium te voldoen moet een ondernemer in het jaar minimaal 1.225 uur – voor zwangere onderneemsters geldt een tegemoetkoming – besteden aan zijn onderneming. Daarnaast moet de ondernemer, behalve wanneer hij een startende ondernemer is, meer tijd besteden aan zijn onderneming(en) dan aan eventuele dienstbetrekkingen en/of overige werkzaamheden. Is er sprake van een samenwerkingsverband met een verbonden persoon, dan mogen niet alle uren worden meegenomen.
   
Belastingvoordeel bij voldoen aan urencriterium  
Onderschat het belang van het urencriterium niet. Er is een aantal belangrijke fiscale faciliteiten waar je alleen recht op hebt, wanneer je voldoet aan het urencriterium. Voldoe je aan het urencriterium, dan heb je mogelijk recht op de volgende faciliteiten:
De zelfstandigenaftrek bedraagt in 2018 7280 euro, mits je onder de 65 jaar bent en voldoet aan het urencriterium. De MKB-winstvrijstelling komt neer op 14 procent van de winst na aftrek van de ondernemersaftrek (zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek, stakingsaftrek, startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid en aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk).
 
Uren en werkzaamheden al tijdens de rit bijhouden
Bij de rechter komen regelmatig zaken voorbij waarin de urenadministratie achteraf wordt opgemaakt. Zo was er bij het hof van Amsterdam een zaak waarin de ondernemer behalve in zijn eigen zaak, ook in loondienst werkzaam was. Zijn urenspecificatie bleek niet overeen te komen met de urenspecificatie die de werkgever had opgesteld.
In een volgende zaak had een ondernemer achtereenvolgens vier verschillende specificaties overgelegd die stuk voor stuk achteraf waren opgesteld. Onder meer door de grote verschillen tussen de verschillende specificaties kwam de ondernemer niet echt geloofwaardig voor. Ook het feit dat alle specificaties achteraf waren opgemaakt en niet op originele gegevens waren gebaseerd, was voor de rechter reden om de urenspecificaties naast zich neer te leggen. 
 
Conclusie
Gezien het grote financiële belang doe je er goed aan om je werkzaamheden en de daaraan besteden tijd ‘tijdens de rit’ en dus niet achteraf bij te houden. Zeker wanneer er twijfel zou kunnen bestaan of je wel voldoet aan het urencriterium.
 

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten